Bryłka żelaza - wytwarzanie w piecu w Minecraft

Bryłka żelaza

Bryłka żelaza
Nazwa: Bryłka żelaza
ID w Minecraft: minecraft:iron_nugget
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie w piecu

Żelazny kilof
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazny kilof, Węgiel
Żelazna łopata
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazna łopata, Węgiel
Żelazna siekiera
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazna siekiera, Węgiel
Żelazna motyka
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazna motyka, Węgiel
Żelazny miecz
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazny miecz, Węgiel
Żelazny hełm
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazny hełm, Węgiel
Żelazny napierśnik
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazny napierśnik, Węgiel
Żelazne nogawice
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazne nogawice, Węgiel
Żelazne buty
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazne buty, Węgiel
Żelazna zbroja końska
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Żelazna zbroja końska, Węgiel
Hełm kolczy
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Hełm kolczy, Węgiel
Napierśnik kolczy
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Napierśnik kolczy, Węgiel
Nogawice kolcze
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Nogawice kolcze, Węgiel
Buty kolcze
1
+=
Bryłka żelaza
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Buty kolcze, Węgiel

Jak przepalać przedmioty w piecu?

Przdmioty można przepalać w Piecu.

Aby rozpocząć przepalanie, po prostu umieść przedmiot w miejscu na górze, oraz dodaj paliwo na dole. Jako paliwa można użyć między innymi Węgla, czy Wiader z lawą.

Po umieszczeniu przedmiotu i paliwa w odpowiednich polach, zaczekaj chwilę na gotowy, przepalony przedmiot.