Andezytowa płyta na przecinarce w Minecraft

Andezytowa płyta

Andezytowa płyta
Nazwa: Andezytowa płyta
ID w Minecraft: minecraft:andesite_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Andezyt
1
=
Andezytowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Andezyt

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.