Diorytowa płyta na przecinarce w Minecraft

Diorytowa płyta

Diorytowa płyta
Nazwa: Diorytowa płyta
ID w Minecraft: minecraft:diorite_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Dioryt
1
=
Diorytowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Dioryt

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.