Spaczone nylium w Minecraft

Spaczone nylium - Informacje

Spaczone nylium
Nazwa: Spaczone nylium
Ilość w stacku: 64
Twardość: 0.4
Odporność: 0.4
Można kopać: Tak

Spaczone nylium - ID przedmiotu

ID przedmiotu może być używane w niektórych komendach, na przykład w celu zrespienia danego przedmiotu w grze

ID w Minecraft:

Komenda na Spaczone nylium

Spaczone nylium - Dropy

  • Spaczone nylium Spaczone nylium
  • Netherrack Netherrack