Ciemny pryzmaryn - crafting w Minecraft

Informacje o przedmiocie

Ciemny pryzmaryn
Nazwa: Ciemny pryzmaryn
ID w Minecraft: minecraft:dark_prismarine
Ilość w stacku: 64

Jak zrobić Ciemny pryzmaryn w Minecraft?

1. Przygotuj potrzebne składniki
Do sposobu 1:
2. Umieść odpowiednie przedmioty w konkretnych polach menu Craftingu

Otwórz menu craftingu i umieść w nim przedmioty według następującej kolejności:

Do sposobu 1:
  1. Odłamek pryzmarynu, Odłamek pryzmarynu, Odłamek pryzmarynu
  2. Odłamek pryzmarynu, Czarny barwnik, Odłamek pryzmarynu
  3. Odłamek pryzmarynu, Odłamek pryzmarynu, Odłamek pryzmarynu