Czerwone netherowe cegły - crafting w Minecraft

Wytwarzanie

Sposoby:
Wszystkie potrzebne przedmioty:

Informacje o przedmiocie

Czerwone netherowe cegły
Nazwa: Czerwone netherowe cegły
ID w Minecraft: minecraft:red_nether_bricks
Ilość w stacku: 64

Jak zrobić Czerwone netherowe cegły w Minecraft?

1. Przygotuj potrzebne składniki
Do sposobu 1:
2. Umieść odpowiednie przedmioty w konkretnych polach menu Craftingu

Otwórz menu craftingu i umieść w nim przedmioty według następującej kolejności:

Do sposobu 1:
  1. Netherowa cegła, Netherowa brodawka, Puste miejsce
  2. Netherowa brodawka, Netherowa cegła, Puste miejsce
  3. Puste miejsce, Puste miejsce, Puste miejsce