Czaszka withera - byt w Minecraft

Czaszka withera - Informacje

Nazwa: wither_skull
Nazwa wyświetlana: Czaszka withera
Szerokość: 0.3125 bloków
Wysokość: 0.3125 bloków
Typ: Pocisk

Czaszka withera - dropy

-