Lista ID w Minecraft

Obraz Nazwa ID w Minecraft ID numeryczne (starsze wersje)
Kamień
Kamieńminecraft:stone1
Granit
Granitminecraft:granite1:1
Wypolerowany granit
Wypolerowany granitminecraft:polished_granite1:2
Dioryt
Diorytminecraft:diorite1:3
Wypolerowany dioryt
Wypolerowany diorytminecraft:polished_diorite1:4
Andezyt
Andezytminecraft:andesite1:5
Wypolerowany andezyt
Wypolerowany andezytminecraft:polished_andesite1:6
Łupek
Łupekminecraft:deepslate-
Łupkowy bruk
Łupkowy brukminecraft:cobbled_deepslate-
Wypolerowany łupek
Wypolerowany łupekminecraft:polished_deepslate-
Kalcyt
Kalcytminecraft:calcite-
Tuf
Tufminecraft:tuff-
Blok nacieku
Blok naciekuminecraft:dripstone_block-
Blok trawy
Blok trawyminecraft:grass_block-
Ziemia
Ziemiaminecraft:dirt3
Twarda ziemia
Twarda ziemiaminecraft:coarse_dirt3:1
Bielica
Bielicaminecraft:podzol3:2
Zakorzeniona ziemia
Zakorzeniona ziemiaminecraft:rooted_dirt-
Szkarłatne nylium
Szkarłatne nyliumminecraft:crimson_nylium-
Spaczone nylium
Spaczone nyliumminecraft:warped_nylium-
Bruk
Brukminecraft:cobblestone4
Dębowe deski
Dębowe deskiminecraft:oak_planks-
Świerkowe deski
Świerkowe deskiminecraft:spruce_planks-
Brzozowe deski
Brzozowe deskiminecraft:birch_planks-
Tropikalne deski
Tropikalne deskiminecraft:jungle_planks-
Akacjowe deski
Akacjowe deskiminecraft:acacia_planks-
Ciemnodębowe deski
Ciemnodębowe deskiminecraft:dark_oak_planks-
Szkarłatne deski
Szkarłatne deskiminecraft:crimson_planks-
Spaczone deski
Spaczone deskiminecraft:warped_planks-
Sadzonka dębu
Sadzonka dębuminecraft:oak_sapling6
Sadzonka świerku
Sadzonka świerkuminecraft:spruce_sapling6:1
Sadzonka brzozy
Sadzonka brzozyminecraft:birch_sapling6:2
Sadzonka tropikalna
Sadzonka tropikalnaminecraft:jungle_sapling6:3
Sadzonka akacji
Sadzonka akacjiminecraft:acacia_sapling6:4
Sadzonka ciemnego dębu
Sadzonka ciemnego dębuminecraft:dark_oak_sapling6:5
Skała macierzysta
Skała macierzystaminecraft:bedrock7
Piasek
Piasekminecraft:sand12
Czerwony piasek
Czerwony piasekminecraft:red_sand12:1
Żwir
Żwirminecraft:gravel13
Złoże węgla
Złoże węglaminecraft:coal_ore16
Łupkowe złoże węgla
Łupkowe złoże węglaminecraft:deepslate_coal_ore-
Złoże żelaza
Złoże żelazaminecraft:iron_ore15
Łupkowe złoże żelaza
Łupkowe złoże żelazaminecraft:deepslate_iron_ore-
Złoże miedzi
Złoże miedziminecraft:copper_ore-
Łupkowe złoże miedzi
Łupkowe złoże miedziminecraft:deepslate_copper_ore-
Złoże złota
Złoże złotaminecraft:gold_ore14
Łupkowe złoże złota
Łupkowe złoże złotaminecraft:deepslate_gold_ore-
Złoże redstone
Złoże redstoneminecraft:redstone_ore73
Łupkowe złoże redstone
Łupkowe złoże redstoneminecraft:deepslate_redstone_ore-
Złoże szmaragdu
Złoże szmaragduminecraft:emerald_ore129
Łupkowe złoże szmaragdu
Łupkowe złoże szmaragduminecraft:deepslate_emerald_ore-
Złoże lazurytu
Złoże lazurytuminecraft:lapis_ore21
Łupkowe złoże lazurytu
Łupkowe złoże lazurytuminecraft:deepslate_lapis_ore-
Złoże diamentu
Złoże diamentuminecraft:diamond_ore56
Łupkowe złoże diamentu
Łupkowe złoże diamentuminecraft:deepslate_diamond_ore-
Netherowe złoże złota
Netherowe złoże złotaminecraft:nether_gold_ore-
Złoże kwarcu
Złoże kwarcuminecraft:nether_quartz_ore153
Pradawne zgliszcza
Pradawne zgliszczaminecraft:ancient_debris-
Blok węgla
Blok węglaminecraft:coal_block173
Blok rudy żelaza
Blok rudy żelazaminecraft:raw_iron_block-
Blok rudy miedzi
Blok rudy miedziminecraft:raw_copper_block-
Blok surowego złota
Blok surowego złotaminecraft:raw_gold_block-
Blok ametystu
Blok ametystuminecraft:amethyst_block-
Kiełkujący ametyst
Kiełkujący ametystminecraft:budding_amethyst-
Blok żelaza
Blok żelazaminecraft:iron_block-
Blok miedzi
Blok miedziminecraft:copper_block-
Blok złota
Blok złotaminecraft:gold_block-
Blok diamentu
Blok diamentuminecraft:diamond_block-
Blok netherytu
Blok netherytuminecraft:netherite_block-
Zwietrzała miedź
Zwietrzała miedźminecraft:exposed_copper-
Zaśniedziała miedź
Zaśniedziała miedźminecraft:weathered_copper-
Utleniona miedź
Utleniona miedźminecraft:oxidized_copper-
Żłobiona miedź
Żłobiona miedźminecraft:cut_copper-
Zwietrzała żłobiona miedź
Zwietrzała żłobiona miedźminecraft:exposed_cut_copper-
Zaśniedziała żłobiona miedź
Zaśniedziała żłobiona miedźminecraft:weathered_cut_copper-
Utleniona żłobiona miedź
Utleniona żłobiona miedźminecraft:oxidized_cut_copper-
Żłobione miedziane schody
Żłobione miedziane schodyminecraft:cut_copper_stairs-
Zwietrzałe żłobione miedziane schody
Zwietrzałe żłobione miedziane schodyminecraft:exposed_cut_copper_stairs-
Zaśniedziałe żłobione miedziane schody
Zaśniedziałe żłobione miedziane schodyminecraft:weathered_cut_copper_stairs-
Utlenione żłobione miedziane schody
Utlenione żłobione miedziane schodyminecraft:oxidized_cut_copper_stairs-
Żłobiona miedziana płyta
Żłobiona miedziana płytaminecraft:cut_copper_slab-
Zwietrzała żłobiona miedziana płyta
Zwietrzała żłobiona miedziana płytaminecraft:exposed_cut_copper_slab-
Zaśniedziała żłobiona miedziana płyta
Zaśniedziała żłobiona miedziana płytaminecraft:weathered_cut_copper_slab-
Utleniona żłobiona miedziana płyta
Utleniona żłobiona miedziana płytaminecraft:oxidized_cut_copper_slab-
Woskowany blok miedzi
Woskowany blok miedziminecraft:waxed_copper_block-
Woskowana zwietrzała miedź
Woskowana zwietrzała miedźminecraft:waxed_exposed_copper-
Woskowana zaśniedziała miedź
Woskowana zaśniedziała miedźminecraft:waxed_weathered_copper-
Woskowana utleniona miedź
Woskowana utleniona miedźminecraft:waxed_oxidized_copper-
Woskowana żłobiona miedź
Woskowana żłobiona miedźminecraft:waxed_cut_copper-
Woskowana zwietrzała żłobiona miedź
Woskowana zwietrzała żłobiona miedźminecraft:waxed_exposed_cut_copper-
Woskowana zaśniedziała żłobiona miedź
Woskowana zaśniedziała żłobiona miedźminecraft:waxed_weathered_cut_copper-
Woskowana utleniona żłobiona miedź
Woskowana utleniona żłobiona miedźminecraft:waxed_oxidized_cut_copper-
Woskowane żłobione miedziane schody
Woskowane żłobione miedziane schodyminecraft:waxed_cut_copper_stairs-
Woskowane zwietrzałe żłobione miedziane schody
Woskowane zwietrzałe żłobione miedziane schodyminecraft:waxed_exposed_cut_copper_stairs-
Woskowane zaśniedziałe żłobione miedziane schody
Woskowane zaśniedziałe żłobione miedziane schodyminecraft:waxed_weathered_cut_copper_stairs-
Woskowane utlenione żłobione miedziane schody
Woskowane utlenione żłobione miedziane schodyminecraft:waxed_oxidized_cut_copper_stairs-
Woskowana żłobiona miedziana płyta
Woskowana żłobiona miedziana płytaminecraft:waxed_cut_copper_slab-
Woskowana zwietrzała żłobiona miedziana płyta
Woskowana zwietrzała żłobiona miedziana płytaminecraft:waxed_exposed_cut_copper_slab-
Woskowana zaśniedziała żłobiona miedziana płyta
Woskowana zaśniedziała żłobiona miedziana płytaminecraft:waxed_weathered_cut_copper_slab-
Woskowana utleniona żłobiona miedziana płyta
Woskowana utleniona żłobiona miedziana płytaminecraft:waxed_oxidized_cut_copper_slab-
Dębowy pień
Dębowy pieńminecraft:oak_log-
Świerkowy pień
Świerkowy pieńminecraft:spruce_log-
Brzozowy pień
Brzozowy pieńminecraft:birch_log-
Tropikalny pień
Tropikalny pieńminecraft:jungle_log-
Akacjowy pień
Akacjowy pieńminecraft:acacia_log-
Ciemnodębowy pień
Ciemnodębowy pieńminecraft:dark_oak_log-
Szkarłatny trzon
Szkarłatny trzonminecraft:crimson_stem-
Spaczony trzon
Spaczony trzonminecraft:warped_stem-
Okorowany dębowy pień
Okorowany dębowy pieńminecraft:stripped_oak_log-
Okorowany świerkowy pień
Okorowany świerkowy pieńminecraft:stripped_spruce_log-
Okorowany brzozowy pień
Okorowany brzozowy pieńminecraft:stripped_birch_log-
Okorowany tropikalny pień
Okorowany tropikalny pieńminecraft:stripped_jungle_log-
Okorowany akacjowy pień
Okorowany akacjowy pieńminecraft:stripped_acacia_log-
Okorowany ciemnodębowy pień
Okorowany ciemnodębowy pieńminecraft:stripped_dark_oak_log-
Ociosany szkarłatny trzon
Ociosany szkarłatny trzonminecraft:stripped_crimson_stem-
Ociosany spaczony trzon
Ociosany spaczony trzonminecraft:stripped_warped_stem-
Okorowane dębowe drewno
Okorowane dębowe drewnominecraft:stripped_oak_wood-
Okorowane świerkowe drewno
Okorowane świerkowe drewnominecraft:stripped_spruce_wood-
Okorowane brzozowe drewno
Okorowane brzozowe drewnominecraft:stripped_birch_wood-
Okorowane tropikalne drewno
Okorowane tropikalne drewnominecraft:stripped_jungle_wood-
Okorowane akacjowe drewno
Okorowane akacjowe drewnominecraft:stripped_acacia_wood-
Okorowane ciemnodębowe drewno
Okorowane ciemnodębowe drewnominecraft:stripped_dark_oak_wood-
Ociosane szkarłatne strzępki
Ociosane szkarłatne strzępkiminecraft:stripped_crimson_hyphae-
Ociosane spaczone strzępki
Ociosane spaczone strzępkiminecraft:stripped_warped_hyphae-
Dębowe drewno
Dębowe drewnominecraft:oak_wood17
Świerkowe drewno
Świerkowe drewnominecraft:spruce_wood17:1
Brzozowe drewno
Brzozowe drewnominecraft:birch_wood17:2
Tropikalne drewno
Tropikalne drewnominecraft:jungle_wood17:3
Akacjowe drewno
Akacjowe drewnominecraft:acacia_wood162
Ciemnodębowe drewno
Ciemnodębowe drewnominecraft:dark_oak_wood162:1
Szkarłatne strzępki
Szkarłatne strzępkiminecraft:crimson_hyphae-
Spaczone strzępki
Spaczone strzępkiminecraft:warped_hyphae-
Dębowe liście
Dębowe liścieminecraft:oak_leaves18
Świerkowe liście
Świerkowe liścieminecraft:spruce_leaves18:1
Brzozowe liście
Brzozowe liścieminecraft:birch_leaves18:2
Tropikalne liście
Tropikalne liścieminecraft:jungle_leaves18:3
Akacjowe liście
Akacjowe liścieminecraft:acacia_leaves161
Ciemnodębowe liście
Ciemnodębowe liścieminecraft:dark_oak_leaves161:1
Liście azalii
Liście azaliiminecraft:azalea_leaves-
Kwitnące liście azalii
Kwitnące liście azaliiminecraft:flowering_azalea_leaves-
Gąbka
Gąbkaminecraft:sponge19
Mokra gąbka
Mokra gąbkaminecraft:wet_sponge19:1
Szkło
Szkłominecraft:glass20
Przyciemnione szkło
Przyciemnione szkłominecraft:tinted_glass-
Blok lazurytu
Blok lazurytuminecraft:lapis_block-
Piaskowiec
Piaskowiecminecraft:sandstone24
Rzeźbiony piaskowiec
Rzeźbiony piaskowiecminecraft:chiseled_sandstone24:1
Przycięty piaskowiec
Przycięty piaskowiecminecraft:cut_sandstone-
Pajęczyna
Pajęczynaminecraft:cobweb30
Trawa
Trawaminecraft:grass31:1
Paproć
Paproćminecraft:fern31:2
Azalia
Azaliaminecraft:azalea-
Kwitnąca azalia
Kwitnąca azaliaminecraft:flowering_azalea-
Uschnięty krzak
Uschnięty krzakminecraft:dead_bush32
Trawa morska
Trawa morskaminecraft:seagrass-
Iskrzyłuda
Iskrzyłudaminecraft:sea_pickle-
Biała wełna
Biała wełnaminecraft:white_wool35
Pomarańczowa wełna
Pomarańczowa wełnaminecraft:orange_wool35:1
Karmazynowa wełna
Karmazynowa wełnaminecraft:magenta_wool35:2
Jasnoniebieska wełna
Jasnoniebieska wełnaminecraft:light_blue_wool35:3
Żółta wełna
Żółta wełnaminecraft:yellow_wool35:4
Jasnozielona wełna
Jasnozielona wełnaminecraft:lime_wool35:5
Różowa wełna
Różowa wełnaminecraft:pink_wool35:6
Szara wełna
Szara wełnaminecraft:gray_wool35:7
Jasnoszara wełna
Jasnoszara wełnaminecraft:light_gray_wool35:8
Błękitna wełna
Błękitna wełnaminecraft:cyan_wool35:9
Fioletowa wełna
Fioletowa wełnaminecraft:purple_wool35:10
Niebieska wełna
Niebieska wełnaminecraft:blue_wool35:11
Brązowa wełna
Brązowa wełnaminecraft:brown_wool35:12
Zielona wełna
Zielona wełnaminecraft:green_wool35:13
Czerwona wełna
Czerwona wełnaminecraft:red_wool35:14
Czarna wełna
Czarna wełnaminecraft:black_wool35:15
Mlecz
Mleczminecraft:dandelion37
Mak
Makminecraft:poppy38
Niebieska orchidea
Niebieska orchideaminecraft:blue_orchid38:1
Czosnek
Czosnekminecraft:allium38:2
Houstonia błękitna
Houstonia błękitnaminecraft:azure_bluet38:3
Czerwony tulipan
Czerwony tulipanminecraft:red_tulip38:4
Pomarańczowy tulipan
Pomarańczowy tulipanminecraft:orange_tulip38:5
Biały tulipan
Biały tulipanminecraft:white_tulip38:6
Różowy tulipan
Różowy tulipanminecraft:pink_tulip38:7
Margaretka
Margaretkaminecraft:oxeye_daisy38:8
Chaber
Chaberminecraft:cornflower-
Konwalia
Konwaliaminecraft:lily_of_the_valley-
Witherowa róża
Witherowa różaminecraft:wither_rose-
Pylikwiat
Pylikwiatminecraft:spore_blossom-
Borowik
Borowikminecraft:brown_mushroom39
Muchomor
Muchomorminecraft:red_mushroom40
Szkarłatny grzyb
Szkarłatny grzybminecraft:crimson_fungus-
Spaczony grzyb
Spaczony grzybminecraft:warped_fungus-
Szkarłatne korzenie
Szkarłatne korzenieminecraft:crimson_roots-
Spaczone korzenie
Spaczone korzenieminecraft:warped_roots-
Netherowe kiełki
Netherowe kiełkiminecraft:nether_sprouts-
Lamentorośl
Lamentoroślminecraft:weeping_vines-
Krętorośl
Krętoroślminecraft:twisting_vines-
Trzciny cukrowe
Trzciny cukroweminecraft:sugar_cane-
Wodorost
Wodorostminecraft:kelp-
Warstwa mchu
Warstwa mchuminecraft:moss_carpet-
Blok mchu
Blok mchuminecraft:moss_block-
Zwisające korzenie
Zwisające korzenieminecraft:hanging_roots-
Wielki spadkoliść
Wielki spadkoliśćminecraft:big_dripleaf-
Mały spadkoliść
Mały spadkoliśćminecraft:small_dripleaf-
Bambus
Bambusminecraft:bamboo-
Dębowa płyta
Dębowa płytaminecraft:oak_slab-
Świerkowa płyta
Świerkowa płytaminecraft:spruce_slab-
Brzozowa płyta
Brzozowa płytaminecraft:birch_slab-
Tropikalna płyta
Tropikalna płytaminecraft:jungle_slab-
Akacjowa płyta
Akacjowa płytaminecraft:acacia_slab-
Ciemnodębowa płyta
Ciemnodębowa płytaminecraft:dark_oak_slab-
Szkarłatna płyta
Szkarłatna płytaminecraft:crimson_slab-
Spaczona płyta
Spaczona płytaminecraft:warped_slab-
Kamienna płyta
Kamienna płytaminecraft:stone_slab44
Gładka kamienna płyta
Gładka kamienna płytaminecraft:smooth_stone_slab-
Piaskowcowa płyta
Piaskowcowa płytaminecraft:sandstone_slab44:1
Przycięta piaskowcowa płyta
Przycięta piaskowcowa płytaminecraft:cut_sandstone_slab-
Skamieniała dębowa płyta
Skamieniała dębowa płytaminecraft:petrified_oak_slab-
Brukowa płyta
Brukowa płytaminecraft:cobblestone_slab44:3
Ceglana płyta
Ceglana płytaminecraft:brick_slab44:4
Kamienna ceglana płyta
Kamienna ceglana płytaminecraft:stone_brick_slab44:5
Netherowa ceglana płyta
Netherowa ceglana płytaminecraft:nether_brick_slab44:6
Kwarcowa płyta
Kwarcowa płytaminecraft:quartz_slab44:7
Czerwona piaskowcowa płyta
Czerwona piaskowcowa płytaminecraft:red_sandstone_slab182
Przycięta czerwona piaskowcowa płyta
Przycięta czerwona piaskowcowa płytaminecraft:cut_red_sandstone_slab-
Purpurowa płyta
Purpurowa płytaminecraft:purpur_slab205
Pryzmarynowa płyta
Pryzmarynowa płytaminecraft:prismarine_slab-
Pryzmarynowa ceglana płyta
Pryzmarynowa ceglana płytaminecraft:prismarine_brick_slab-
Ciemna pryzmarynowa płyta
Ciemna pryzmarynowa płytaminecraft:dark_prismarine_slab-
Gładki blok kwarcu
Gładki blok kwarcuminecraft:smooth_quartz-
Gładki czerwony piaskowiec
Gładki czerwony piaskowiecminecraft:smooth_red_sandstone179:2
Gładki piaskowiec
Gładki piaskowiecminecraft:smooth_sandstone24:2
Gładki kamień
Gładki kamieńminecraft:smooth_stone-
Cegły
Cegłyminecraft:bricks45
Biblioteczka
Biblioteczkaminecraft:bookshelf47
Zamszony bruk
Zamszony brukminecraft:mossy_cobblestone-
Obsydian
Obsydianminecraft:obsidian49
Pochodnia
Pochodniaminecraft:torch50
Endowy słupek
Endowy słupekminecraft:end_rod198
Łodyga refrenusu
Łodyga refrenusuminecraft:chorus_plant199
Kwiat refrenusu
Kwiat refrenusuminecraft:chorus_flower200
Blok purpuru
Blok purpuruminecraft:purpur_block201
Purpurowy filar
Purpurowy filarminecraft:purpur_pillar202
Purpurowe schody
Purpurowe schodyminecraft:purpur_stairs203
Spawner
Spawnerminecraft:spawner-
Dębowe schody
Dębowe schodyminecraft:oak_stairs-
Skrzynia
Skrzyniaminecraft:chest54
Stół rzemieślniczy
Stół rzemieślniczyminecraft:crafting_table58
Pole uprawne
Pole uprawneminecraft:farmland60
Piec
Piecminecraft:furnace61
Drabina
Drabinaminecraft:ladder65
Brukowe schody
Brukowe schodyminecraft:cobblestone_stairs67
Śnieg
Śniegminecraft:snow78
Lód
Lódminecraft:ice79
Blok śniegu
Blok śnieguminecraft:snow_block80
Kaktus
Kaktusminecraft:cactus81
Glina
Glinaminecraft:clay337
Szafa grająca
Szafa grającaminecraft:jukebox84
Dębowy płot
Dębowy płotminecraft:oak_fence85
Świerkowy płot
Świerkowy płotminecraft:spruce_fence188
Brzozowy płot
Brzozowy płotminecraft:birch_fence189
Tropikalny płot
Tropikalny płotminecraft:jungle_fence190
Akacjowy płot
Akacjowy płotminecraft:acacia_fence192
Ciemnodębowy płot
Ciemnodębowy płotminecraft:dark_oak_fence191
Szkarłatny płot
Szkarłatny płotminecraft:crimson_fence-
Spaczony płot
Spaczony płotminecraft:warped_fence-
Dynia
Dyniaminecraft:pumpkin86
Wykrawana dynia
Wykrawana dyniaminecraft:carved_pumpkin-
Netherrack
Netherrackminecraft:netherrack87
Piasek dusz
Piasek duszminecraft:soul_sand88
Gleba dusz
Gleba duszminecraft:soul_soil-
Bazalt
Bazaltminecraft:basalt-
Wypolerowany bazalt
Wypolerowany bazaltminecraft:polished_basalt-
Gładki bazalt
Gładki bazaltminecraft:smooth_basalt-
Eteryczna pochodnia
Eteryczna pochodniaminecraft:soul_torch-
Jasnogłaz
Jasnogłazminecraft:glowstone89
Zarobaczony kamień
Zarobaczony kamieńminecraft:infested_stone-
Zarobaczony bruk
Zarobaczony brukminecraft:infested_cobblestone-
Zarobaczone kamienne cegły
Zarobaczone kamienne cegłyminecraft:infested_stone_bricks-
Zarobaczone zamszone kamienne cegły
Zarobaczone zamszone kamienne cegłyminecraft:infested_mossy_stone_bricks-
Zarobaczone popękane kamienne cegły
Zarobaczone popękane kamienne cegłyminecraft:infested_cracked_stone_bricks-
Zarobaczone rzeźbione kamienne cegły
Zarobaczone rzeźbione kamienne cegłyminecraft:infested_chiseled_stone_bricks-
Zarobaczony łupek
Zarobaczony łupekminecraft:infested_deepslate-
Kamienne cegły
Kamienne cegłyminecraft:stone_bricks98
Zamszone kamienne cegły
Zamszone kamienne cegłyminecraft:mossy_stone_bricks98:1
Popękane kamienne cegły
Popękane kamienne cegłyminecraft:cracked_stone_bricks98:2
Rzeźbione kamienne cegły
Rzeźbione kamienne cegłyminecraft:chiseled_stone_bricks98:3
Łupkowe cegły
Łupkowe cegłyminecraft:deepslate_bricks-
Popękane łupkowe cegły
Popękane łupkowe cegłyminecraft:cracked_deepslate_bricks-
Łupkowe kafelki
Łupkowe kafelkiminecraft:deepslate_tiles-
Popękane łupkowe kafelki
Popękane łupkowe kafelkiminecraft:cracked_deepslate_tiles-
Rzeźbiony łupek
Rzeźbiony łupekminecraft:chiseled_deepslate-
Blok borowika
Blok borowikaminecraft:brown_mushroom_block99
Blok muchomora
Blok muchomoraminecraft:red_mushroom_block100
Trzon grzyba
Trzon grzybaminecraft:mushroom_stem-
Żelazne kraty
Żelazne kratyminecraft:iron_bars101
Łańcuch
Łańcuchminecraft:chain-
Szyba
Szybaminecraft:glass_pane102
Arbuz
Arbuzminecraft:melon360
Pnącza
Pnączaminecraft:vine106
Świecący porost
Świecący porostminecraft:glow_lichen-
Ceglane schody
Ceglane schodyminecraft:brick_stairs108
Kamienne ceglane schody
Kamienne ceglane schodyminecraft:stone_brick_stairs109
Grzybnia
Grzybniaminecraft:mycelium110
Lilia wodna
Lilia wodnaminecraft:lily_pad111
Netherowe cegły
Netherowe cegłyminecraft:nether_bricks-
Popękane netherowe cegły
Popękane netherowe cegłyminecraft:cracked_nether_bricks-
Rzeźbione netherowe cegły
Rzeźbione netherowe cegłyminecraft:chiseled_nether_bricks-
Netherowy ceglany płot
Netherowy ceglany płotminecraft:nether_brick_fence113
Netherowe ceglane schody
Netherowe ceglane schodyminecraft:nether_brick_stairs114
Stół do zaklinania
Stół do zaklinaniaminecraft:enchanting_table-
Rama portalu do Endu
Rama portalu do Enduminecraft:end_portal_frame120
Kamień Endu
Kamień Enduminecraft:end_stone121
Endowe kamienne cegły
Endowe kamienne cegłyminecraft:end_stone_bricks206
Smocze jajo
Smocze jajominecraft:dragon_egg122
Piaskowcowe schody
Piaskowcowe schodyminecraft:sandstone_stairs128
Skrzynia Endu
Skrzynia Enduminecraft:ender_chest130
Blok szmaragdu
Blok szmaragduminecraft:emerald_block-
Świerkowe schody
Świerkowe schodyminecraft:spruce_stairs-
Brzozowe schody
Brzozowe schodyminecraft:birch_stairs-
Tropikalne schody
Tropikalne schodyminecraft:jungle_stairs-
Szkarłatne schody
Szkarłatne schodyminecraft:crimson_stairs-
Spaczone schody
Spaczone schodyminecraft:warped_stairs-
Blok poleceń
Blok poleceńminecraft:command_block137
Magiczna latarnia
Magiczna latarniaminecraft:beacon138
Brukowy murek
Brukowy murekminecraft:cobblestone_wall139
Zamszony brukowy murek
Zamszony brukowy murekminecraft:mossy_cobblestone_wall139:1
Ceglany murek
Ceglany murekminecraft:brick_wall-
Pryzmarynowy murek
Pryzmarynowy murekminecraft:prismarine_wall-
Czerwony piaskowcowy murek
Czerwony piaskowcowy murekminecraft:red_sandstone_wall-
Zamszony kamienny ceglany murek
Zamszony kamienny ceglany murekminecraft:mossy_stone_brick_wall-
Granitowy murek
Granitowy murekminecraft:granite_wall-
Kamienny ceglany murek
Kamienny ceglany murekminecraft:stone_brick_wall-
Netherowy ceglany murek
Netherowy ceglany murekminecraft:nether_brick_wall-
Andezytowy murek
Andezytowy murekminecraft:andesite_wall-
Czerwony netherowy ceglany murek
Czerwony netherowy ceglany murekminecraft:red_nether_brick_wall-
Piaskowcowy murek
Piaskowcowy murekminecraft:sandstone_wall-
Endowy kamienny ceglany murek
Endowy kamienny ceglany murekminecraft:end_stone_brick_wall-
Diorytowy murek
Diorytowy murekminecraft:diorite_wall-
Czernitowy murek
Czernitowy murekminecraft:blackstone_wall-
Wypolerowany czernitowy murek
Wypolerowany czernitowy murekminecraft:polished_blackstone_wall-
Wypolerowany czernitowy ceglany murek
Wypolerowany czernitowy ceglany murekminecraft:polished_blackstone_brick_wall-
Łupkowy brukowy murek
Łupkowy brukowy murekminecraft:cobbled_deepslate_wall-
Wypolerowany łupkowy murek
Wypolerowany łupkowy murekminecraft:polished_deepslate_wall-
Łupkowy ceglany murek
Łupkowy ceglany murekminecraft:deepslate_brick_wall-
Łupkowy kafelkowy murek
Łupkowy kafelkowy murekminecraft:deepslate_tile_wall-
Kowadło
Kowadłominecraft:anvil145
Wyszczerbione kowadło
Wyszczerbione kowadłominecraft:chipped_anvil-
Uszkodzone kowadło
Uszkodzone kowadłominecraft:damaged_anvil-
Rzeźbiony blok kwarcu
Rzeźbiony blok kwarcuminecraft:chiseled_quartz_block155:1
Blok kwarcu
Blok kwarcuminecraft:quartz_block-
Kwarcowe cegły
Kwarcowe cegłyminecraft:quartz_bricks-
Kwarcowy filar
Kwarcowy filarminecraft:quartz_pillar-
Kwarcowe schody
Kwarcowe schodyminecraft:quartz_stairs156
Biała terakota
Biała terakotaminecraft:white_terracotta-
Pomarańczowa terakota
Pomarańczowa terakotaminecraft:orange_terracotta-
Karmazynowa terakota
Karmazynowa terakotaminecraft:magenta_terracotta-
Jasnoniebieska terakota
Jasnoniebieska terakotaminecraft:light_blue_terracotta-
Żółta terakota
Żółta terakotaminecraft:yellow_terracotta-
Jasnozielona terakota
Jasnozielona terakotaminecraft:lime_terracotta-
Różowa terakota
Różowa terakotaminecraft:pink_terracotta-
Szara terakota
Szara terakotaminecraft:gray_terracotta-
Jasnoszara terakota
Jasnoszara terakotaminecraft:light_gray_terracotta-
Błękitna terakota
Błękitna terakotaminecraft:cyan_terracotta-
Fioletowa terakota
Fioletowa terakotaminecraft:purple_terracotta-
Niebieska terakota
Niebieska terakotaminecraft:blue_terracotta-
Brązowa terakota
Brązowa terakotaminecraft:brown_terracotta-
Zielona terakota
Zielona terakotaminecraft:green_terracotta-
Czerwona terakota
Czerwona terakotaminecraft:red_terracotta-
Czarna terakota
Czarna terakotaminecraft:black_terracotta-
Bariera
Barieraminecraft:barrier166
Światło
Światłominecraft:light-
Snop siana
Snop sianaminecraft:hay_block170
Biały dywan
Biały dywanminecraft:white_carpet171
Pomarańczowy dywan
Pomarańczowy dywanminecraft:orange_carpet171:1
Karmazynowy dywan
Karmazynowy dywanminecraft:magenta_carpet171:2
Jasnoniebieski dywan
Jasnoniebieski dywanminecraft:light_blue_carpet171:3
Żółty dywan
Żółty dywanminecraft:yellow_carpet171:4
Jasnozielony dywan
Jasnozielony dywanminecraft:lime_carpet171:5
Różowy dywan
Różowy dywanminecraft:pink_carpet171:6
Szary dywan
Szary dywanminecraft:gray_carpet171:7
Jasnoszary dywan
Jasnoszary dywanminecraft:light_gray_carpet171:8
Błękitny dywan
Błękitny dywanminecraft:cyan_carpet171:9
Fioletowy dywan
Fioletowy dywanminecraft:purple_carpet171:10
Niebieski dywan
Niebieski dywanminecraft:blue_carpet171:11
Brązowy dywan
Brązowy dywanminecraft:brown_carpet171:12
Zielony dywan
Zielony dywanminecraft:green_carpet171:13
Czerwony dywan
Czerwony dywanminecraft:red_carpet171:14
Czarny dywan
Czarny dywanminecraft:black_carpet171:15
Terakota
Terakotaminecraft:terracotta-
Zbity lód
Zbity lódminecraft:packed_ice174
Akacjowe schody
Akacjowe schodyminecraft:acacia_stairs-
Ciemnodębowe schody
Ciemnodębowe schodyminecraft:dark_oak_stairs-
Ścieżka
Ścieżkaminecraft:dirt_path-
Słonecznik
Słonecznikminecraft:sunflower175
Bez
Bezminecraft:lilac175:1
Krzew róży
Krzew różyminecraft:rose_bush175:4
Piwonia
Piwoniaminecraft:peony175:5
Wysoka trawa
Wysoka trawaminecraft:tall_grass-
Duża paproć
Duża paproćminecraft:large_fern175:3
Białe szkło
Białe szkłominecraft:white_stained_glass95
Pomarańczowe szkło
Pomarańczowe szkłominecraft:orange_stained_glass95:1
Karmazynowe szkło
Karmazynowe szkłominecraft:magenta_stained_glass95:2
Jasnoniebieskie szkło
Jasnoniebieskie szkłominecraft:light_blue_stained_glass95:3
Żółte szkło
Żółte szkłominecraft:yellow_stained_glass95:4
Jasnozielone szkło
Jasnozielone szkłominecraft:lime_stained_glass95:5
Różowe szkło
Różowe szkłominecraft:pink_stained_glass95:6
Szare szkło
Szare szkłominecraft:gray_stained_glass95:7
Jasnoszare szkło
Jasnoszare szkłominecraft:light_gray_stained_glass95:8
Błękitne szkło
Błękitne szkłominecraft:cyan_stained_glass95:9
Fioletowe szkło
Fioletowe szkłominecraft:purple_stained_glass95:10
Niebieskie szkło
Niebieskie szkłominecraft:blue_stained_glass95:11
Brązowe szkło
Brązowe szkłominecraft:brown_stained_glass95:12
Zielone szkło
Zielone szkłominecraft:green_stained_glass95:13
Czerwone szkło
Czerwone szkłominecraft:red_stained_glass95:14
Czarne szkło
Czarne szkłominecraft:black_stained_glass95:15
Biała szyba
Biała szybaminecraft:white_stained_glass_pane160
Pomarańczowa szyba
Pomarańczowa szybaminecraft:orange_stained_glass_pane160:1
Karmazynowa szyba
Karmazynowa szybaminecraft:magenta_stained_glass_pane160:2
Jasnoniebieska szyba
Jasnoniebieska szybaminecraft:light_blue_stained_glass_pane160:3
Żółta szyba
Żółta szybaminecraft:yellow_stained_glass_pane160:4
Jasnozielona szyba
Jasnozielona szybaminecraft:lime_stained_glass_pane160:5
Różowa szyba
Różowa szybaminecraft:pink_stained_glass_pane160:6
Szara szyba
Szara szybaminecraft:gray_stained_glass_pane160:7
Jasnoszara szyba
Jasnoszara szybaminecraft:light_gray_stained_glass_pane160:8
Błękitna szyba
Błękitna szybaminecraft:cyan_stained_glass_pane160:9
Fioletowa szyba
Fioletowa szybaminecraft:purple_stained_glass_pane160:10
Niebieska szyba
Niebieska szybaminecraft:blue_stained_glass_pane160:11
Brązowa szyba
Brązowa szybaminecraft:brown_stained_glass_pane160:12
Zielona szyba
Zielona szybaminecraft:green_stained_glass_pane160:13
Czerwona szyba
Czerwona szybaminecraft:red_stained_glass_pane160:14
Czarna szyba
Czarna szybaminecraft:black_stained_glass_pane160:15
Pryzmaryn
Pryzmarynminecraft:prismarine168
Pryzmarynowe cegły
Pryzmarynowe cegłyminecraft:prismarine_bricks168:1
Ciemny pryzmaryn
Ciemny pryzmarynminecraft:dark_prismarine168:2
Pryzmarynowe schody
Pryzmarynowe schodyminecraft:prismarine_stairs-
Pryzmarynowe ceglane schody
Pryzmarynowe ceglane schodyminecraft:prismarine_brick_stairs-
Ciemne pryzmarynowe schody
Ciemne pryzmarynowe schodyminecraft:dark_prismarine_stairs-
Latarnia morska
Latarnia morskaminecraft:sea_lantern169
Czerwony piaskowiec
Czerwony piaskowiecminecraft:red_sandstone179
Rzeźbiony czerwony piaskowiec
Rzeźbiony czerwony piaskowiecminecraft:chiseled_red_sandstone179:1
Przycięty czerwony piaskowiec
Przycięty czerwony piaskowiecminecraft:cut_red_sandstone-
Czerwone piaskowcowe schody
Czerwone piaskowcowe schodyminecraft:red_sandstone_stairs180
Powtarzający blok poleceń
Powtarzający blok poleceńminecraft:repeating_command_block210
Łańcuchowy blok poleceń
Łańcuchowy blok poleceńminecraft:chain_command_block211
Blok magmy
Blok magmyminecraft:magma_block213
Blok netherowych brodawek
Blok netherowych brodawekminecraft:nether_wart_block214
Blok spaczonych brodawek
Blok spaczonych brodawekminecraft:warped_wart_block-
Czerwone netherowe cegły
Czerwone netherowe cegłyminecraft:red_nether_bricks-
Blok kości
Blok kościminecraft:bone_block216
Pustka strukturalna
Pustka strukturalnaminecraft:structure_void217
Shulkerowa skrzynia
Shulkerowa skrzyniaminecraft:shulker_box-
Biała shulkerowa skrzynia
Biała shulkerowa skrzyniaminecraft:white_shulker_box219
Pomarańczowa shulkerowa skrzynia
Pomarańczowa shulkerowa skrzyniaminecraft:orange_shulker_box220
Karmazynowa shulkerowa skrzynia
Karmazynowa shulkerowa skrzyniaminecraft:magenta_shulker_box221
Jasnoniebieska shulkerowa skrzynia
Jasnoniebieska shulkerowa skrzyniaminecraft:light_blue_shulker_box222
Żółta shulkerowa skrzynia
Żółta shulkerowa skrzyniaminecraft:yellow_shulker_box223
Jasnozielona shulkerowa skrzynia
Jasnozielona shulkerowa skrzyniaminecraft:lime_shulker_box224
Różowa shulkerowa skrzynia
Różowa shulkerowa skrzyniaminecraft:pink_shulker_box225
Szara shulkerowa skrzynia
Szara shulkerowa skrzyniaminecraft:gray_shulker_box226
Jasnoszara shulkerowa skrzynia
Jasnoszara shulkerowa skrzyniaminecraft:light_gray_shulker_box227
Błękitna shulkerowa skrzynia
Błękitna shulkerowa skrzyniaminecraft:cyan_shulker_box228
Fioletowa shulkerowa skrzynia
Fioletowa shulkerowa skrzyniaminecraft:purple_shulker_box229
Niebieska shulkerowa skrzynia
Niebieska shulkerowa skrzyniaminecraft:blue_shulker_box230
Brązowa shulkerowa skrzynia
Brązowa shulkerowa skrzyniaminecraft:brown_shulker_box231
Zielona shulkerowa skrzynia
Zielona shulkerowa skrzyniaminecraft:green_shulker_box232
Czerwona shulkerowa skrzynia
Czerwona shulkerowa skrzyniaminecraft:red_shulker_box233
Czarna shulkerowa skrzynia
Czarna shulkerowa skrzyniaminecraft:black_shulker_box234
Biała glazurowana terakota
Biała glazurowana terakotaminecraft:white_glazed_terracotta235
Pomarańczowa glazurowana terakota
Pomarańczowa glazurowana terakotaminecraft:orange_glazed_terracotta236
Karmazynowa glazurowana terakota
Karmazynowa glazurowana terakotaminecraft:magenta_glazed_terracotta237
Jasnoniebieska glazurowana terakota
Jasnoniebieska glazurowana terakotaminecraft:light_blue_glazed_terracotta238
Żółta glazurowana terakota
Żółta glazurowana terakotaminecraft:yellow_glazed_terracotta239
Jasnozielona glazurowana terakota
Jasnozielona glazurowana terakotaminecraft:lime_glazed_terracotta240
Różowa glazurowana terakota
Różowa glazurowana terakotaminecraft:pink_glazed_terracotta241
Szara glazurowana terakota
Szara glazurowana terakotaminecraft:gray_glazed_terracotta242
Jasnoszara glazurowana terakota
Jasnoszara glazurowana terakotaminecraft:light_gray_glazed_terracotta243
Błękitna glazurowana terakota
Błękitna glazurowana terakotaminecraft:cyan_glazed_terracotta244
Fioletowa glazurowana terakota
Fioletowa glazurowana terakotaminecraft:purple_glazed_terracotta245
Niebieska glazurowana terakota
Niebieska glazurowana terakotaminecraft:blue_glazed_terracotta246
Brązowa glazurowana terakota
Brązowa glazurowana terakotaminecraft:brown_glazed_terracotta247
Zielona glazurowana terakota
Zielona glazurowana terakotaminecraft:green_glazed_terracotta248
Czerwona glazurowana terakota
Czerwona glazurowana terakotaminecraft:red_glazed_terracotta249
Czarna glazurowana terakota
Czarna glazurowana terakotaminecraft:black_glazed_terracotta250
Biały beton
Biały betonminecraft:white_concrete251
Pomarańczowy beton
Pomarańczowy betonminecraft:orange_concrete251:1
Karmazynowy beton
Karmazynowy betonminecraft:magenta_concrete251:2
Jasnoniebieski beton
Jasnoniebieski betonminecraft:light_blue_concrete251:3
Żółty beton
Żółty betonminecraft:yellow_concrete251:4
Jasnozielony beton
Jasnozielony betonminecraft:lime_concrete251:5
Różowy beton
Różowy betonminecraft:pink_concrete251:6
Szary beton
Szary betonminecraft:gray_concrete251:7
Jasnoszary beton
Jasnoszary betonminecraft:light_gray_concrete251:8
Błękitny beton
Błękitny betonminecraft:cyan_concrete251:9
Fioletowy beton
Fioletowy betonminecraft:purple_concrete251:10
Niebieski beton
Niebieski betonminecraft:blue_concrete251:11
Brązowy beton
Brązowy betonminecraft:brown_concrete251:12
Zielony beton
Zielony betonminecraft:green_concrete251:13
Czerwony beton
Czerwony betonminecraft:red_concrete251:14
Czarny beton
Czarny betonminecraft:black_concrete251:15
Biały cement
Biały cementminecraft:white_concrete_powder252
Pomarańczowy cement
Pomarańczowy cementminecraft:orange_concrete_powder252:1
Karmazynowy cement
Karmazynowy cementminecraft:magenta_concrete_powder252:2
Jasnoniebieski cement
Jasnoniebieski cementminecraft:light_blue_concrete_powder252:3
Żółty cement
Żółty cementminecraft:yellow_concrete_powder252:4
Jasnozielony cement
Jasnozielony cementminecraft:lime_concrete_powder252:5
Różowy cement
Różowy cementminecraft:pink_concrete_powder252:6
Szary cement
Szary cementminecraft:gray_concrete_powder252:7
Jasnoszary cement
Jasnoszary cementminecraft:light_gray_concrete_powder252:8
Błękitny cement
Błękitny cementminecraft:cyan_concrete_powder252:9
Fioletowy cement
Fioletowy cementminecraft:purple_concrete_powder252:10
Niebieski cement
Niebieski cementminecraft:blue_concrete_powder252:11
Brązowy cement
Brązowy cementminecraft:brown_concrete_powder252:12
Zielony cement
Zielony cementminecraft:green_concrete_powder252:13
Czerwony cement
Czerwony cementminecraft:red_concrete_powder252:14
Czarny cement
Czarny cementminecraft:black_concrete_powder252:15
Żółwie jajko
Żółwie jajkominecraft:turtle_egg-
Blok martwego koralowca rurkowatego
Blok martwego koralowca rurkowategominecraft:dead_tube_coral_block-
Blok martwego koralowca mózgowatego
Blok martwego koralowca mózgowategominecraft:dead_brain_coral_block-
Blok martwego koralowca bąbelkowatego
Blok martwego koralowca bąbelkowategominecraft:dead_bubble_coral_block-
Blok martwego koralowca ognistego
Blok martwego koralowca ognistegominecraft:dead_fire_coral_block-
Blok martwego koralowca rogatego
Blok martwego koralowca rogategominecraft:dead_horn_coral_block-
Blok koralowca rurkowatego
Blok koralowca rurkowategominecraft:tube_coral_block-
Blok koralowca mózgowatego
Blok koralowca mózgowategominecraft:brain_coral_block-
Blok koralowca bąbelkowatego
Blok koralowca bąbelkowategominecraft:bubble_coral_block-
Blok koralowca ognistego
Blok koralowca ognistegominecraft:fire_coral_block-
Blok koralowca rogatego
Blok koralowca rogategominecraft:horn_coral_block-
Koralowiec rurkowaty
Koralowiec rurkowatyminecraft:tube_coral-
Koralowiec mózgowaty
Koralowiec mózgowatyminecraft:brain_coral-
Koralowiec bąbelkowaty
Koralowiec bąbelkowatyminecraft:bubble_coral-
Koralowiec ognisty
Koralowiec ognistyminecraft:fire_coral-
Koralowiec rogaty
Koralowiec rogatyminecraft:horn_coral-
Martwy koralowiec mózgowaty
Martwy koralowiec mózgowatyminecraft:dead_brain_coral-
Martwy koralowiec bąbelkowy
Martwy koralowiec bąbelkowyminecraft:dead_bubble_coral-
Martwy koralowiec ognisty
Martwy koralowiec ognistyminecraft:dead_fire_coral-
Martwy koralowiec rogaty
Martwy koralowiec rogatyminecraft:dead_horn_coral-
Martwy koralowiec rurkowaty
Martwy koralowiec rurkowatyminecraft:dead_tube_coral-
Wachlarz koralowca rurkowatego
Wachlarz koralowca rurkowategominecraft:tube_coral_fan-
Wachlarz koralowca mózgowatego
Wachlarz koralowca mózgowategominecraft:brain_coral_fan-
Wachlarz koralowca bąbelkowatego
Wachlarz koralowca bąbelkowategominecraft:bubble_coral_fan-
Wachlarz koralowca ognistego
Wachlarz koralowca ognistegominecraft:fire_coral_fan-
Wachlarz koralowca rogatego
Wachlarz koralowca rogategominecraft:horn_coral_fan-
Martwy wachlarz koralowca rurkowatego
Martwy wachlarz koralowca rurkowategominecraft:dead_tube_coral_fan-
Martwy wachlarz koralowca mózgowatego
Martwy wachlarz koralowca mózgowategominecraft:dead_brain_coral_fan-
Martwy wachlarz koralowca bąbelkowatego
Martwy wachlarz koralowca bąbelkowategominecraft:dead_bubble_coral_fan-
Martwy wachlarz koralowca ognistego
Martwy wachlarz koralowca ognistegominecraft:dead_fire_coral_fan-
Martwy wachlarz koralowca rogatego
Martwy wachlarz koralowca rogategominecraft:dead_horn_coral_fan-
Niebieski lód lodowcowy
Niebieski lód lodowcowyminecraft:blue_ice-
Przewodnia
Przewodniaminecraft:conduit-
Wypolerowane granitowe schody
Wypolerowane granitowe schodyminecraft:polished_granite_stairs-
Gładkie czerwone piaskowcowe schody
Gładkie czerwone piaskowcowe schodyminecraft:smooth_red_sandstone_stairs-
Zamszone kamienne ceglane schody
Zamszone kamienne ceglane schodyminecraft:mossy_stone_brick_stairs-
Wypolerowane diorytowe schody
Wypolerowane diorytowe schodyminecraft:polished_diorite_stairs-
Zamszone brukowe schody
Zamszone brukowe schodyminecraft:mossy_cobblestone_stairs-
Endowe kamienne ceglane schody
Endowe kamienne ceglane schodyminecraft:end_stone_brick_stairs-
Kamienne schody
Kamienne schodyminecraft:stone_stairs-
Gładkie piaskowcowe schody
Gładkie piaskowcowe schodyminecraft:smooth_sandstone_stairs-
Gładkie kwarcowe schody
Gładkie kwarcowe schodyminecraft:smooth_quartz_stairs-
Granitowe schody
Granitowe schodyminecraft:granite_stairs-
Andezytowe schody
Andezytowe schodyminecraft:andesite_stairs-
Czerwone netherowe ceglane schody
Czerwone netherowe ceglane schodyminecraft:red_nether_brick_stairs-
Wypolerowane andezytowe schody
Wypolerowane andezytowe schodyminecraft:polished_andesite_stairs-
Diorytowe schody
Diorytowe schodyminecraft:diorite_stairs-
Łupkowe brukowe schody
Łupkowe brukowe schodyminecraft:cobbled_deepslate_stairs-
Wypolerowane łupkowe schody
Wypolerowane łupkowe schodyminecraft:polished_deepslate_stairs-
Łupkowe ceglane schody
Łupkowe ceglane schodyminecraft:deepslate_brick_stairs-
Łupkowe kafelkowe schody
Łupkowe kafelkowe schodyminecraft:deepslate_tile_stairs-
Wypolerowana granitowa płyta
Wypolerowana granitowa płytaminecraft:polished_granite_slab-
Gładka czerwona piaskowcowa płyta
Gładka czerwona piaskowcowa płytaminecraft:smooth_red_sandstone_slab-
Zamszona kamienna ceglana płyta
Zamszona kamienna ceglana płytaminecraft:mossy_stone_brick_slab-
Wypolerowana diorytowa płyta
Wypolerowana diorytowa płytaminecraft:polished_diorite_slab-
Zamszona brukowa płyta
Zamszona brukowa płytaminecraft:mossy_cobblestone_slab-
Endowa kamienna ceglana płyta
Endowa kamienna ceglana płytaminecraft:end_stone_brick_slab-
Gładka piaskowcowa płyta
Gładka piaskowcowa płytaminecraft:smooth_sandstone_slab-
Gładka kwarcowa płyta
Gładka kwarcowa płytaminecraft:smooth_quartz_slab-
Granitowa płyta
Granitowa płytaminecraft:granite_slab-
Andezytowa płyta
Andezytowa płytaminecraft:andesite_slab-
Czerwona netherowa ceglana płyta
Czerwona netherowa ceglana płytaminecraft:red_nether_brick_slab-
Wypolerowana andezytowa płyta
Wypolerowana andezytowa płytaminecraft:polished_andesite_slab-
Diorytowa płyta
Diorytowa płytaminecraft:diorite_slab-
Łupkowa brukowa płyta
Łupkowa brukowa płytaminecraft:cobbled_deepslate_slab-
Wypolerowana łupkowa płyta
Wypolerowana łupkowa płytaminecraft:polished_deepslate_slab-
Łupkowa ceglana płyta
Łupkowa ceglana płytaminecraft:deepslate_brick_slab-
Łupkowa kafelkowa płyta
Łupkowa kafelkowa płytaminecraft:deepslate_tile_slab-
Rusztowanie
Rusztowanieminecraft:scaffolding-
Sproszkowany redstone
Sproszkowany redstoneminecraft:redstone-
Pochodnia redstone
Pochodnia redstoneminecraft:redstone_torch-
Blok redstone
Blok redstoneminecraft:redstone_block-
Przekaźnik
Przekaźnikminecraft:repeater356
Komparator
Komparatorminecraft:comparator404
Tłok
Tłokminecraft:piston33
Lepki tłok
Lepki tłokminecraft:sticky_piston29
Blok szlamu
Blok szlamuminecraft:slime_block165
Blok miodu
Blok mioduminecraft:honey_block-
Detektor
Detektorminecraft:observer218
Lej
Lejminecraft:hopper154
Dozownik
Dozownikminecraft:dispenser23
Podajnik
Podajnikminecraft:dropper158
Pulpit
Pulpitminecraft:lectern-
Tarcza strzelecka
Tarcza strzeleckaminecraft:target-
Dźwignia
Dźwigniaminecraft:lever69
Piorunochron
Piorunochronminecraft:lightning_rod-
Detektor światła dziennego
Detektor światła dziennegominecraft:daylight_detector-
Skulkowy czujnik
Skulkowy czujnikminecraft:sculk_sensor-
Zaczep na linkę
Zaczep na linkęminecraft:tripwire_hook131
Skrzynia-pułapka
Skrzynia-pułapkaminecraft:trapped_chest146
TNT
TNTminecraft:tnt46
Lampa
Lampaminecraft:redstone_lamp-
Blok dźwiękowy
Blok dźwiękowyminecraft:note_block25
Kamienny przycisk
Kamienny przyciskminecraft:stone_button77
Wypolerowany czernitowy przycisk
Wypolerowany czernitowy przyciskminecraft:polished_blackstone_button-
Dębowy przycisk
Dębowy przyciskminecraft:oak_button-
Świerkowy przycisk
Świerkowy przyciskminecraft:spruce_button-
Brzozowy przycisk
Brzozowy przyciskminecraft:birch_button-
Tropikalny przycisk
Tropikalny przyciskminecraft:jungle_button-
Akacjowy przycisk
Akacjowy przyciskminecraft:acacia_button-
Ciemnodębowy przycisk
Ciemnodębowy przyciskminecraft:dark_oak_button-
Szkarłatny przycisk
Szkarłatny przyciskminecraft:crimson_button-
Spaczony przycisk
Spaczony przyciskminecraft:warped_button-
Kamienna płyta naciskowa
Kamienna płyta naciskowaminecraft:stone_pressure_plate70
Wypolerowana czernitowa płytka naciskowa
Wypolerowana czernitowa płytka naciskowaminecraft:polished_blackstone_pressure_plate-
Lekka płyta naciskowa
Lekka płyta naciskowaminecraft:light_weighted_pressure_plate-
Ciężka płyta naciskowa
Ciężka płyta naciskowaminecraft:heavy_weighted_pressure_plate-
Dębowa płyta naciskowa
Dębowa płyta naciskowaminecraft:oak_pressure_plate-
Świerkowa płyta naciskowa
Świerkowa płyta naciskowaminecraft:spruce_pressure_plate-
Brzozowa płyta naciskowa
Brzozowa płyta naciskowaminecraft:birch_pressure_plate-
Tropikalna płyta naciskowa
Tropikalna płyta naciskowaminecraft:jungle_pressure_plate-
Akacjowa płyta naciskowa
Akacjowa płyta naciskowaminecraft:acacia_pressure_plate-
Ciemnodębowa płyta naciskowa
Ciemnodębowa płyta naciskowaminecraft:dark_oak_pressure_plate-
Szkarłatna płyta naciskowa
Szkarłatna płyta naciskowaminecraft:crimson_pressure_plate-
Spaczona płyta naciskowa
Spaczona płyta naciskowaminecraft:warped_pressure_plate-
Żelazne drzwi
Żelazne drzwiminecraft:iron_door330
Dębowe drzwi
Dębowe drzwiminecraft:oak_door324
Świerkowe drzwi
Świerkowe drzwiminecraft:spruce_door427
Brzozowe drzwi
Brzozowe drzwiminecraft:birch_door428
Tropikalne drzwi
Tropikalne drzwiminecraft:jungle_door429
Akacjowe drzwi
Akacjowe drzwiminecraft:acacia_door430
Ciemnodębowe drzwi
Ciemnodębowe drzwiminecraft:dark_oak_door431
Szkarłatne drzwi
Szkarłatne drzwiminecraft:crimson_door-
Spaczone drzwi
Spaczone drzwiminecraft:warped_door-
Żelazna klapa
Żelazna klapaminecraft:iron_trapdoor167
Dębowa klapa
Dębowa klapaminecraft:oak_trapdoor-
Świerkowa klapa
Świerkowa klapaminecraft:spruce_trapdoor-
Brzozowa klapa
Brzozowa klapaminecraft:birch_trapdoor-
Tropikalna klapa
Tropikalna klapaminecraft:jungle_trapdoor-
Akacjowa klapa
Akacjowa klapaminecraft:acacia_trapdoor-
Ciemnodębowa klapa
Ciemnodębowa klapaminecraft:dark_oak_trapdoor-
Szkarłatna klapa
Szkarłatna klapaminecraft:crimson_trapdoor-
Spaczona klapa
Spaczona klapaminecraft:warped_trapdoor-
Dębowa furtka
Dębowa furtkaminecraft:oak_fence_gate107
Świerkowa furtka
Świerkowa furtkaminecraft:spruce_fence_gate183
Brzozowa furtka
Brzozowa furtkaminecraft:birch_fence_gate184
Tropikalna furtka
Tropikalna furtkaminecraft:jungle_fence_gate185
Akacjowa furtka
Akacjowa furtkaminecraft:acacia_fence_gate187
Ciemnodębowa furtka
Ciemnodębowa furtkaminecraft:dark_oak_fence_gate186
Szkarłatna furtka
Szkarłatna furtkaminecraft:crimson_fence_gate-
Spaczona furtka
Spaczona furtkaminecraft:warped_fence_gate-
Zasilane tory
Zasilane toryminecraft:powered_rail27
Tory z czujnikiem
Tory z czujnikiemminecraft:detector_rail28
Tory
Toryminecraft:rail66
Tory aktywacyjne
Tory aktywacyjneminecraft:activator_rail157
Siodło
Siodłominecraft:saddle329
Wagonik
Wagonikminecraft:minecart328
Wagonik ze skrzynią
Wagonik ze skrzyniąminecraft:chest_minecart342
Napędzany wagonik
Napędzany wagonikminecraft:furnace_minecart343
Wagonik z TNT
Wagonik z TNTminecraft:tnt_minecart407
Wagonik z lejem
Wagonik z lejemminecraft:hopper_minecart408
Marchewka na patyku
Marchewka na patykuminecraft:carrot_on_a_stick398
Spaczony grzyb na patyku
Spaczony grzyb na patykuminecraft:warped_fungus_on_a_stick-
Elytry
Elytryminecraft:elytra443
Dębowa łódka
Dębowa łódkaminecraft:oak_boat333
Świerkowa łódka
Świerkowa łódkaminecraft:spruce_boat444
Brzozowa łódka
Brzozowa łódkaminecraft:birch_boat445
Tropikalna łódka
Tropikalna łódkaminecraft:jungle_boat446
Akacjowa łódka
Akacjowa łódkaminecraft:acacia_boat447
Ciemnodębowa łódka
Ciemnodębowa łódkaminecraft:dark_oak_boat448
Blok struktur
Blok strukturminecraft:structure_block255
Blok konstrukcyjny
Blok konstrukcyjnyminecraft:jigsaw-
Żółwia skorupa
Żółwia skorupaminecraft:turtle_helmet-
Tarczka
Tarczkaminecraft:scute-
Krzesiwo
Krzesiwominecraft:flint_and_steel259
Jabłko
Jabłkominecraft:apple260
Łuk
Łukminecraft:bow261
Strzała
Strzałaminecraft:arrow262
Węgiel
Węgielminecraft:coal263
Węgiel drzewny
Węgiel drzewnyminecraft:charcoal263:1
Diament
Diamentminecraft:diamond264
Szmaragd
Szmaragdminecraft:emerald388
Lazuryt
Lazurytminecraft:lapis_lazuli351:4
Kwarc
Kwarcminecraft:quartz406
Odłamek ametystu
Odłamek ametystuminecraft:amethyst_shard-
Ruda żelaza
Ruda żelazaminecraft:raw_iron-
Sztabka żelaza
Sztabka żelazaminecraft:iron_ingot265
Ruda miedzi
Ruda miedziminecraft:raw_copper-
Sztabka miedzi
Sztabka miedziminecraft:copper_ingot-
Surowe złoto
Surowe złotominecraft:raw_gold-
Sztabka złota
Sztabka złotaminecraft:gold_ingot266
Sztabka netherytu
Sztabka netherytuminecraft:netherite_ingot-
Odłamek netherytu
Odłamek netherytuminecraft:netherite_scrap-
Drewniany miecz
Drewniany mieczminecraft:wooden_sword268
Drewniana łopata
Drewniana łopataminecraft:wooden_shovel269
Drewniany kilof
Drewniany kilofminecraft:wooden_pickaxe270
Drewniana siekiera
Drewniana siekieraminecraft:wooden_axe271
Drewniana motyka
Drewniana motykaminecraft:wooden_hoe290
Kamienny miecz
Kamienny mieczminecraft:stone_sword272
Kamienna łopata
Kamienna łopataminecraft:stone_shovel273
Kamienny kilof
Kamienny kilofminecraft:stone_pickaxe274
Kamienna siekiera
Kamienna siekieraminecraft:stone_axe275
Kamienna motyka
Kamienna motykaminecraft:stone_hoe291
Złoty miecz
Złoty mieczminecraft:golden_sword283
Złota łopata
Złota łopataminecraft:golden_shovel284
Złoty kilof
Złoty kilofminecraft:golden_pickaxe285
Złota siekiera
Złota siekieraminecraft:golden_axe286
Złota motyka
Złota motykaminecraft:golden_hoe294
Żelazny miecz
Żelazny mieczminecraft:iron_sword267
Żelazna łopata
Żelazna łopataminecraft:iron_shovel256
Żelazny kilof
Żelazny kilofminecraft:iron_pickaxe257
Żelazna siekiera
Żelazna siekieraminecraft:iron_axe258
Żelazna motyka
Żelazna motykaminecraft:iron_hoe292
Diamentowy miecz
Diamentowy mieczminecraft:diamond_sword276
Diamentowa łopata
Diamentowa łopataminecraft:diamond_shovel277
Diamentowy kilof
Diamentowy kilofminecraft:diamond_pickaxe278
Diamentowa siekiera
Diamentowa siekieraminecraft:diamond_axe279
Diamentowa motyka
Diamentowa motykaminecraft:diamond_hoe293
Netherytowy miecz
Netherytowy mieczminecraft:netherite_sword-
Netherytowa łopata
Netherytowa łopataminecraft:netherite_shovel-
Netherytowy kilof
Netherytowy kilofminecraft:netherite_pickaxe-
Netherytowa siekiera
Netherytowa siekieraminecraft:netherite_axe-
Netherytowa motyka
Netherytowa motykaminecraft:netherite_hoe-
Patyk
Patykminecraft:stick280
Miska
Miskaminecraft:bowl281
Zupa grzybowa
Zupa grzybowaminecraft:mushroom_stew282
Nić
Nićminecraft:string287
Pióro
Piórominecraft:feather288
Proch
Prochminecraft:gunpowder289
Nasiona pszenicy
Nasiona pszenicyminecraft:wheat_seeds295
Pszenica
Pszenicaminecraft:wheat-
Chleb
Chlebminecraft:bread297
Skórzana czapka
Skórzana czapkaminecraft:leather_helmet-
Skórzana tunika
Skórzana tunikaminecraft:leather_chestplate299
Skórzane spodnie
Skórzane spodnieminecraft:leather_leggings300
Skórzane buty
Skórzane butyminecraft:leather_boots301
Hełm kolczy
Hełm kolczyminecraft:chainmail_helmet302
Napierśnik kolczy
Napierśnik kolczyminecraft:chainmail_chestplate303
Nogawice kolcze
Nogawice kolczeminecraft:chainmail_leggings304
Buty kolcze
Buty kolczeminecraft:chainmail_boots305
Żelazny hełm
Żelazny hełmminecraft:iron_helmet306
Żelazny napierśnik
Żelazny napierśnikminecraft:iron_chestplate307
Żelazne nogawice
Żelazne nogawiceminecraft:iron_leggings308
Żelazne buty
Żelazne butyminecraft:iron_boots309
Diamentowy hełm
Diamentowy hełmminecraft:diamond_helmet310
Diamentowy napierśnik
Diamentowy napierśnikminecraft:diamond_chestplate311
Diamentowe nogawice
Diamentowe nogawiceminecraft:diamond_leggings312
Diamentowe buty
Diamentowe butyminecraft:diamond_boots313
Złoty hełm
Złoty hełmminecraft:golden_helmet314
Złoty napierśnik
Złoty napierśnikminecraft:golden_chestplate315
Złote nogawice
Złote nogawiceminecraft:golden_leggings316
Złote buty
Złote butyminecraft:golden_boots317
Netherytowy hełm
Netherytowy hełmminecraft:netherite_helmet-
Netherytowy napierśnik
Netherytowy napierśnikminecraft:netherite_chestplate-
Netherytowe nogawice
Netherytowe nogawiceminecraft:netherite_leggings-
Netherytowe buty
Netherytowe butyminecraft:netherite_boots-
Krzemień
Krzemieńminecraft:flint318
Surowa wieprzowina
Surowa wieprzowinaminecraft:porkchop319
Pieczona wieprzowina
Pieczona wieprzowinaminecraft:cooked_porkchop320
Obraz
Obrazminecraft:painting321
Złote jabłko
Złote jabłkominecraft:golden_apple322
Zaklęte złote jabłko
Zaklęte złote jabłkominecraft:enchanted_golden_apple322:1
Dębowa tabliczka
Dębowa tabliczkaminecraft:oak_sign-
Świerkowa tabliczka
Świerkowa tabliczkaminecraft:spruce_sign-
Brzozowa tabliczka
Brzozowa tabliczkaminecraft:birch_sign-
Tropikalna tabliczka
Tropikalna tabliczkaminecraft:jungle_sign-
Akacjowa tabliczka
Akacjowa tabliczkaminecraft:acacia_sign-
Ciemnodębowa tabliczka
Ciemnodębowa tabliczkaminecraft:dark_oak_sign-
Szkarłatna tabliczka
Szkarłatna tabliczkaminecraft:crimson_sign-
Spaczona tabliczka
Spaczona tabliczkaminecraft:warped_sign-
Wiadro
Wiadrominecraft:bucket325
Wiadro wody
Wiadro wodyminecraft:water_bucket326
Wiadro lawy
Wiadro lawyminecraft:lava_bucket327
Wiadro sypkiego śniegu
Wiadro sypkiego śnieguminecraft:powder_snow_bucket-
Śnieżka
Śnieżkaminecraft:snowball332
Skóra
Skóraminecraft:leather334
Wiadro mleka
Wiadro mlekaminecraft:milk_bucket335
Wiadro z rozdymką
Wiadro z rozdymkąminecraft:pufferfish_bucket-
Wiadro z łososiem
Wiadro z łososiemminecraft:salmon_bucket-
Wiadro z dorszem
Wiadro z dorszemminecraft:cod_bucket-
Wiadro z tropikalną rybą
Wiadro z tropikalną rybąminecraft:tropical_fish_bucket-
Wiadro z aksolotlem
Wiadro z aksolotlemminecraft:axolotl_bucket-
Cegła
Cegłaminecraft:brick336
Kulka gliny
Kulka glinyminecraft:clay_ball-
Blok suszonych wodorostów
Blok suszonych wodorostówminecraft:dried_kelp_block-
Papier
Papierminecraft:paper339
Książka
Książkaminecraft:book340
Kula szlamu
Kula szlamuminecraft:slime_ball341
Jajko
Jajkominecraft:egg344
Kompas
Kompasminecraft:compass345
Sakwa
Sakwaminecraft:bundle-
Wędka
Wędkaminecraft:fishing_rod346
Zegar
Zegarminecraft:clock347
Luneta
Lunetaminecraft:spyglass-
Jasnopył
Jasnopyłminecraft:glowstone_dust348
Surowy dorsz
Surowy dorszminecraft:cod-
Surowy łosoś
Surowy łosośminecraft:salmon349:1
Ryba tropikalna
Ryba tropikalnaminecraft:tropical_fish-
Rozdymka
Rozdymkaminecraft:pufferfish349:3
Pieczony dorsz
Pieczony dorszminecraft:cooked_cod-
Pieczony łosoś
Pieczony łosośminecraft:cooked_salmon350:1
Torbiel z atramentem
Torbiel z atramentemminecraft:ink_sac-
Torbiel ze świecącym atramentem
Torbiel ze świecącym atramentemminecraft:glow_ink_sac-
Ziarna kakaowe
Ziarna kakaoweminecraft:cocoa_beans-
Biały barwnik
Biały barwnikminecraft:white_dye-
Pomarańczowy barwnik
Pomarańczowy barwnikminecraft:orange_dye351:14
Karmazynowy barwnik
Karmazynowy barwnikminecraft:magenta_dye351:13
Jasnoniebieski barwnik
Jasnoniebieski barwnikminecraft:light_blue_dye351:12
Żółty barwnik
Żółty barwnikminecraft:yellow_dye-
Jasnozielony barwnik
Jasnozielony barwnikminecraft:lime_dye351:10
Różowy barwnik
Różowy barwnikminecraft:pink_dye351:9
Szary barwnik
Szary barwnikminecraft:gray_dye351:8
Jasnoszary barwnik
Jasnoszary barwnikminecraft:light_gray_dye351:7
Błękitny barwnik
Błękitny barwnikminecraft:cyan_dye351:6
Fioletowy barwnik
Fioletowy barwnikminecraft:purple_dye351:5
Niebieski barwnik
Niebieski barwnikminecraft:blue_dye-
Brązowy barwnik
Brązowy barwnikminecraft:brown_dye-
Zielony barwnik
Zielony barwnikminecraft:green_dye-
Czerwony barwnik
Czerwony barwnikminecraft:red_dye-
Czarny barwnik
Czarny barwnikminecraft:black_dye-
Mączka kostna
Mączka kostnaminecraft:bone_meal351:15
Kość
Kośćminecraft:bone352
Cukier
Cukierminecraft:sugar353
Ciasto
Ciastominecraft:cake354
Białe łóżko
Białe łóżkominecraft:white_bed-
Pomarańczowe łóżko
Pomarańczowe łóżkominecraft:orange_bed-
Karmazynowe łóżko
Karmazynowe łóżkominecraft:magenta_bed-
Jasnoniebieskie łóżko
Jasnoniebieskie łóżkominecraft:light_blue_bed-
Żółte łóżko
Żółte łóżkominecraft:yellow_bed-
Jasnozielone łóżko
Jasnozielone łóżkominecraft:lime_bed-
Różowe łóżko
Różowe łóżkominecraft:pink_bed-
Szare łóżko
Szare łóżkominecraft:gray_bed-
Jasnoszare łóżko
Jasnoszare łóżkominecraft:light_gray_bed-
Błękitne łóżko
Błękitne łóżkominecraft:cyan_bed-
Fioletowe łóżko
Fioletowe łóżkominecraft:purple_bed-
Niebieskie łóżko
Niebieskie łóżkominecraft:blue_bed-
Brązowe łóżko
Brązowe łóżkominecraft:brown_bed-
Zielone łóżko
Zielone łóżkominecraft:green_bed-
Czerwone łóżko
Czerwone łóżkominecraft:red_bed-
Czarne łóżko
Czarne łóżkominecraft:black_bed-
Ciastko
Ciastkominecraft:cookie357
Mapa
Mapaminecraft:filled_map358
Nożyce
Nożyceminecraft:shears359
Kawałek arbuza
Kawałek arbuzaminecraft:melon_slice-
Suszony wodorost
Suszony wodorostminecraft:dried_kelp-
Nasiona dyni
Nasiona dyniminecraft:pumpkin_seeds361
Nasiona arbuza
Nasiona arbuzaminecraft:melon_seeds362
Surowa wołowina
Surowa wołowinaminecraft:beef363
Pieczona wołowina
Pieczona wołowinaminecraft:cooked_beef364
Surowy kurczak
Surowy kurczakminecraft:chicken365
Pieczony kurczak
Pieczony kurczakminecraft:cooked_chicken366
Zgniłe mięso
Zgniłe mięsominecraft:rotten_flesh367
Enderperła
Enderperłaminecraft:ender_pearl368
Płomienna różdżka
Płomienna różdżkaminecraft:blaze_rod369
Łza ghasta
Łza ghastaminecraft:ghast_tear370
Bryłka złota
Bryłka złotaminecraft:gold_nugget371
Netherowa brodawka
Netherowa brodawkaminecraft:nether_wart372
Mikstura
Miksturaminecraft:potion373
Szklana butelka
Szklana butelkaminecraft:glass_bottle374
Oko pająka
Oko pająkaminecraft:spider_eye375
Sfermentowane oko pająka
Sfermentowane oko pająkaminecraft:fermented_spider_eye376
Płomienny proszek
Płomienny proszekminecraft:blaze_powder377
Magmowy krem
Magmowy kremminecraft:magma_cream378
Statyw alchemiczny
Statyw alchemicznyminecraft:brewing_stand379
Kocioł
Kociołminecraft:cauldron380
Oko Endera
Oko Enderaminecraft:ender_eye381
Kawałek lśniącego arbuza
Kawałek lśniącego arbuzaminecraft:glistering_melon_slice-
Jajo przyzywające aksolotla
Jajo przyzywające aksolotlaminecraft:axolotl_spawn_egg-
Jajo przyzywające nietoperza
Jajo przyzywające nietoperzaminecraft:bat_spawn_egg-
Jajo przyzywające pszczołę
Jajo przyzywające pszczołęminecraft:bee_spawn_egg-
Jajo przyzywające płomyka
Jajo przyzywające płomykaminecraft:blaze_spawn_egg-
Jajo przyzywające kota
Jajo przyzywające kotaminecraft:cat_spawn_egg-
Jajo przyzywające pająka jaskiniowego
Jajo przyzywające pająka jaskiniowegominecraft:cave_spider_spawn_egg-
Jajo przyzywające kurę
Jajo przyzywające kuręminecraft:chicken_spawn_egg-
Jajo przyzywające dorsza
Jajo przyzywające dorszaminecraft:cod_spawn_egg-
Jajo przyzywające krowę
Jajo przyzywające krowęminecraft:cow_spawn_egg-
Jajo przyzywające creepera
Jajo przyzywające creeperaminecraft:creeper_spawn_egg-
Jajo przyzywające delfina
Jajo przyzywające delfinaminecraft:dolphin_spawn_egg-
Jajo przyzywające osła
Jajo przyzywające osłaminecraft:donkey_spawn_egg-
Jajo przyzywające utopca
Jajo przyzywające utopcaminecraft:drowned_spawn_egg-
Jajo przyzywające prastrażnika
Jajo przyzywające prastrażnikaminecraft:elder_guardian_spawn_egg-
Jajo przyzywające endermana
Jajo przyzywające endermanaminecraft:enderman_spawn_egg-
Jajo przyzywające endermita
Jajo przyzywające endermitaminecraft:endermite_spawn_egg-
Jajo przyzywające przywoływacza
Jajo przyzywające przywoływaczaminecraft:evoker_spawn_egg-
Jajo przyzywające lisa
Jajo przyzywające lisaminecraft:fox_spawn_egg-
Jajo przyzywające ghasta
Jajo przyzywające ghastaminecraft:ghast_spawn_egg-
Jajo przyzywające świecącą kałamarnicę
Jajo przyzywające świecącą kałamarnicęminecraft:glow_squid_spawn_egg-
Jajo przyzywające kozę
Jajo przyzywające kozęminecraft:goat_spawn_egg-
Jajo przyzywające strażnika
Jajo przyzywające strażnikaminecraft:guardian_spawn_egg-
Jajo przyzywające hoglina
Jajo przyzywające hoglinaminecraft:hoglin_spawn_egg-
Jajo przyzywające konia
Jajo przyzywające koniaminecraft:horse_spawn_egg-
Jajo przyzywające posucha
Jajo przyzywające posuchaminecraft:husk_spawn_egg-
Jajo przyzywające lamę
Jajo przyzywające lamęminecraft:llama_spawn_egg-
Jajo przyzywające kostkę magmy
Jajo przyzywające kostkę magmyminecraft:magma_cube_spawn_egg-
Jajo przyzywające mooshrooma
Jajo przyzywające mooshroomaminecraft:mooshroom_spawn_egg-
Jajo przyzywające muła
Jajo przyzywające mułaminecraft:mule_spawn_egg-
Jajo przyzywające ocelota
Jajo przyzywające ocelotaminecraft:ocelot_spawn_egg-
Jajo przyzywające pandę
Jajo przyzywające pandęminecraft:panda_spawn_egg-
Jajo przyzywające papugę
Jajo przyzywające papugęminecraft:parrot_spawn_egg-
Jajo przyzywające fantoma
Jajo przyzywające fantomaminecraft:phantom_spawn_egg-
Jajo przyzywające świnię
Jajo przyzywające świnięminecraft:pig_spawn_egg-
Jajo przyzywające piglina
Jajo przyzywające piglinaminecraft:piglin_spawn_egg-
Jajo przyzywające piglina okrutnika
Jajo przyzywające piglina okrutnikaminecraft:piglin_brute_spawn_egg-
Jajo przyzywające rozbójnika
Jajo przyzywające rozbójnikaminecraft:pillager_spawn_egg-
Jajo przyzywające niedźwiedzia polarnego
Jajo przyzywające niedźwiedzia polarnegominecraft:polar_bear_spawn_egg-
Jajo przyzywające rozdymkę
Jajo przyzywające rozdymkęminecraft:pufferfish_spawn_egg-
Jajo przyzywające królika
Jajo przyzywające królikaminecraft:rabbit_spawn_egg-
Jajo przyzywające dewastatora
Jajo przyzywające dewastatoraminecraft:ravager_spawn_egg-
Jajo przyzywające łososia
Jajo przyzywające łososiaminecraft:salmon_spawn_egg-
Jajo przyzywające owcę
Jajo przyzywające owcęminecraft:sheep_spawn_egg-
Jajo przyzywające shulkera
Jajo przyzywające shulkeraminecraft:shulker_spawn_egg-
Jajo przyzywające rybika cukrowego
Jajo przyzywające rybika cukrowegominecraft:silverfish_spawn_egg-
Jajo przyzywające szkieleta
Jajo przyzywające szkieletaminecraft:skeleton_spawn_egg-
Jajo przyzywające konia-szkieleta
Jajo przyzywające konia-szkieletaminecraft:skeleton_horse_spawn_egg-
Jajo przyzywające szlama
Jajo przyzywające szlamaminecraft:slime_spawn_egg-
Jajo przyzywające pająka
Jajo przyzywające pająkaminecraft:spider_spawn_egg-
Jajo przyzywające kałamarnicę
Jajo przyzywające kałamarnicęminecraft:squid_spawn_egg-
Jajo przyzywające tułacza
Jajo przyzywające tułaczaminecraft:stray_spawn_egg-
Jajo przyzywające magmołaza
Jajo przyzywające magmołazaminecraft:strider_spawn_egg-
Jajo przyzywające lamę handlarza
Jajo przyzywające lamę handlarzaminecraft:trader_llama_spawn_egg-
Jajo przyzywające rybę tropikalną
Jajo przyzywające rybę tropikalnąminecraft:tropical_fish_spawn_egg-
Jajo przyzywające żółwia
Jajo przyzywające żółwiaminecraft:turtle_spawn_egg-
Jajo przyzywające dręczyciela
Jajo przyzywające dręczycielaminecraft:vex_spawn_egg-
Jajo przyzywające osadnika
Jajo przyzywające osadnikaminecraft:villager_spawn_egg-
Jajo przyzywające obrońcę
Jajo przyzywające obrońcęminecraft:vindicator_spawn_egg-
Jajo przyzywające wędrownego handlarza
Jajo przyzywające wędrownego handlarzaminecraft:wandering_trader_spawn_egg-
Jajo przyzywające wiedźmę
Jajo przyzywające wiedźmęminecraft:witch_spawn_egg-
Jajo przyzywające witherowego szkieleta
Jajo przyzywające witherowego szkieletaminecraft:wither_skeleton_spawn_egg-
Jajo przyzywające wilka
Jajo przyzywające wilkaminecraft:wolf_spawn_egg-
Jajo przyzywające zoglina
Jajo przyzywające zoglinaminecraft:zoglin_spawn_egg-
Jajo przyzywające zombie
Jajo przyzywające zombieminecraft:zombie_spawn_egg-
Jajo przyzywające konia-zombie
Jajo przyzywające konia-zombieminecraft:zombie_horse_spawn_egg-
Jajo przyzywające osadnika-zombie
Jajo przyzywające osadnika-zombieminecraft:zombie_villager_spawn_egg-
Jajo przyzywające zzombifikowanego piglina
Jajo przyzywające zzombifikowanego piglinaminecraft:zombified_piglin_spawn_egg-
Ognista kula
Ognista kulaminecraft:fire_charge385
Książka z piórem
Książka z pióremminecraft:writable_book386
Zapisana książka
Zapisana książkaminecraft:written_book387
Ramka na przedmiot
Ramka na przedmiotminecraft:item_frame389
Świecąca ramka na przedmiot
Świecąca ramka na przedmiotminecraft:glow_item_frame-
Doniczka
Doniczkaminecraft:flower_pot390
Marchewka
Marchewkaminecraft:carrot391
Ziemniak
Ziemniakminecraft:potato392
Pieczony ziemniak
Pieczony ziemniakminecraft:baked_potato393
Trujący ziemniak
Trujący ziemniakminecraft:poisonous_potato394
Pusta mapa
Pusta mapaminecraft:map395
Złota marchewka
Złota marchewkaminecraft:golden_carrot396
Czaszka szkieleta
Czaszka szkieletaminecraft:skeleton_skull-
Czaszka witherowego szkieleta
Czaszka witherowego szkieletaminecraft:wither_skeleton_skull-
Głowa gracza
Głowa graczaminecraft:player_head-
Głowa zombie
Głowa zombieminecraft:zombie_head-
Głowa creepera
Głowa creeperaminecraft:creeper_head-
Głowa smoka
Głowa smokaminecraft:dragon_head-
Netherowa gwiazda
Netherowa gwiazdaminecraft:nether_star399
Placek dyniowy
Placek dyniowyminecraft:pumpkin_pie400
Fajerwerk
Fajerwerkminecraft:firework_rocket401
Gwiazdka pirotechniczna
Gwiazdka pirotechnicznaminecraft:firework_star402
Zaklęta książka
Zaklęta książkaminecraft:enchanted_book403
Netherowa cegła
Netherowa cegłaminecraft:nether_brick405
Odłamek pryzmarynu
Odłamek pryzmarynuminecraft:prismarine_shard409
Kryształy pryzmarynu
Kryształy pryzmarynuminecraft:prismarine_crystals410
Surowy królik
Surowy królikminecraft:rabbit411
Pieczony królik
Pieczony królikminecraft:cooked_rabbit412
Potrawka z królika
Potrawka z królikaminecraft:rabbit_stew413
Królicza skóra
Królicza skóraminecraft:rabbit_hide415
Stojak na zbroję
Stojak na zbrojęminecraft:armor_stand416
Żelazna zbroja końska
Żelazna zbroja końskaminecraft:iron_horse_armor417
Złota zbroja końska
Złota zbroja końskaminecraft:golden_horse_armor418
Diamentowa zbroja końska
Diamentowa zbroja końskaminecraft:diamond_horse_armor419
Skórzana zbroja końska
Skórzana zbroja końskaminecraft:leather_horse_armor-
Smycz
Smyczminecraft:lead420
Znacznik
Znacznikminecraft:name_tag421
Wagonik z blokiem poleceń
Wagonik z blokiem poleceńminecraft:command_block_minecart422
Surowa baranina
Surowa baraninaminecraft:mutton423
Pieczona baranina
Pieczona baraninaminecraft:cooked_mutton424
Biały sztandar
Biały sztandarminecraft:white_banner-
Pomarańczowy sztandar
Pomarańczowy sztandarminecraft:orange_banner-
Karmazynowy sztandar
Karmazynowy sztandarminecraft:magenta_banner-
Jasnoniebieski sztandar
Jasnoniebieski sztandarminecraft:light_blue_banner-
Żółty sztandar
Żółty sztandarminecraft:yellow_banner-
Jasnozielony sztandar
Jasnozielony sztandarminecraft:lime_banner-
Różowy sztandar
Różowy sztandarminecraft:pink_banner-
Szary sztandar
Szary sztandarminecraft:gray_banner-
Jasnoszary sztandar
Jasnoszary sztandarminecraft:light_gray_banner-
Błękitny sztandar
Błękitny sztandarminecraft:cyan_banner-
Fioletowy sztandar
Fioletowy sztandarminecraft:purple_banner-
Niebieski sztandar
Niebieski sztandarminecraft:blue_banner-
Brązowy sztandar
Brązowy sztandarminecraft:brown_banner-
Zielony sztandar
Zielony sztandarminecraft:green_banner-
Czerwony sztandar
Czerwony sztandarminecraft:red_banner-
Czarny sztandar
Czarny sztandarminecraft:black_banner-
Kryształ Endu
Kryształ Enduminecraft:end_crystal426
Owoc refrenusu
Owoc refrenusuminecraft:chorus_fruit432
Prażony owoc refrenusu
Prażony owoc refrenusuminecraft:popped_chorus_fruit433
Burak
Burakminecraft:beetroot434
Nasiona buraka
Nasiona burakaminecraft:beetroot_seeds435
Barszcz czerwony
Barszcz czerwonyminecraft:beetroot_soup436
Mikstura miotana
Mikstura miotanaminecraft:splash_potion438
Widmowa strzała
Widmowa strzałaminecraft:spectral_arrow439
Strzała z miksturą
Strzała z miksturąminecraft:tipped_arrow440
Trwała mikstura
Trwała miksturaminecraft:lingering_potion441
Tarcza
Tarczaminecraft:shield442
Totem nieśmiertelności
Totem nieśmiertelnościminecraft:totem_of_undying449
Skorupa shulkera
Skorupa shulkeraminecraft:shulker_shell450
Bryłka żelaza
Bryłka żelazaminecraft:iron_nugget452
Księga wiedzy
Księga wiedzyminecraft:knowledge_book453
Patyk debugujący
Patyk debugującyminecraft:debug_stick-
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_132256
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_cat2257
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_blocks2258
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_chirp2259
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_far2260
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_mall2261
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_mellohi2262
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_stal2263
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_strad2264
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_ward2265
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_112266
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_wait2267
Płyta muzyczna
Płyta muzycznaminecraft:music_disc_pigstep-
Trójząb
Trójząbminecraft:trident-
Błona fantoma
Błona fantomaminecraft:phantom_membrane-
Muszla łodzika
Muszla łodzikaminecraft:nautilus_shell-
Serce oceanu
Serce oceanuminecraft:heart_of_the_sea-
Kusza
Kuszaminecraft:crossbow-
Podejrzana potrawka
Podejrzana potrawkaminecraft:suspicious_stew-
Krosno
Krosnominecraft:loom-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:flower_banner_pattern-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:creeper_banner_pattern-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:skull_banner_pattern-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:mojang_banner_pattern-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:globe_banner_pattern-
Wzór sztandaru
Wzór sztandaruminecraft:piglin_banner_pattern-
Kompostownik
Kompostownikminecraft:composter-
Beczka
Beczkaminecraft:barrel-
Wędzarka
Wędzarkaminecraft:smoker-
Piec hutniczy
Piec hutniczyminecraft:blast_furnace-
Stół kartograficzny
Stół kartograficznyminecraft:cartography_table-
Stół łuczarski
Stół łuczarskiminecraft:fletching_table-
Kamień szlifierski
Kamień szlifierskiminecraft:grindstone-
Stół kowalski
Stół kowalskiminecraft:smithing_table-
Przecinarka
Przecinarkaminecraft:stonecutter-
Dzwon
Dzwonminecraft:bell-
Latarenka
Latarenkaminecraft:lantern-
Eteryczna latarenka
Eteryczna latarenkaminecraft:soul_lantern-
Słodkie jagody
Słodkie jagodyminecraft:sweet_berries-
Świecące jagody
Świecące jagodyminecraft:glow_berries-
Ognisko
Ogniskominecraft:campfire-
Eteryczne ognisko
Eteryczne ogniskominecraft:soul_campfire-
Światłogrzyb
Światłogrzybminecraft:shroomlight-
Plaster miodu
Plaster mioduminecraft:honeycomb-
Gniazdo pszczół
Gniazdo pszczółminecraft:bee_nest-
Ul
Ulminecraft:beehive-
Butelka miodu
Butelka mioduminecraft:honey_bottle-
Blok plastra miodu
Blok plastra mioduminecraft:honeycomb_block-
Magnetyt
Magnetytminecraft:lodestone-
Płaczący obsydian
Płaczący obsydianminecraft:crying_obsidian-
Czernit
Czernitminecraft:blackstone-
Czernitowa płyta
Czernitowa płytaminecraft:blackstone_slab-
Czernitowe schody
Czernitowe schodyminecraft:blackstone_stairs-
Złocony czernit
Złocony czernitminecraft:gilded_blackstone-
Wypolerowany czernit
Wypolerowany czernitminecraft:polished_blackstone-
Wypolerowana czernitowa płyta
Wypolerowana czernitowa płytaminecraft:polished_blackstone_slab-
Wypolerowane czernitowe schody
Wypolerowane czernitowe schodyminecraft:polished_blackstone_stairs-
Rzeźbiony wypolerowany czernit
Rzeźbiony wypolerowany czernitminecraft:chiseled_polished_blackstone-
Wypolerowane czernitowe cegły
Wypolerowane czernitowe cegłyminecraft:polished_blackstone_bricks-
Wypolerowana czernitowa ceglana płyta
Wypolerowana czernitowa ceglana płytaminecraft:polished_blackstone_brick_slab-
Wypolerowane czernitowe ceglane schody
Wypolerowane czernitowe ceglane schodyminecraft:polished_blackstone_brick_stairs-
Popękane wypolerowane czernitowe cegły
Popękane wypolerowane czernitowe cegłyminecraft:cracked_polished_blackstone_bricks-
Kotwica odrodzenia
Kotwica odrodzeniaminecraft:respawn_anchor-
Świeca
Świecaminecraft:candle-
Biała świeca
Biała świecaminecraft:white_candle-
Pomarańczowa świeca
Pomarańczowa świecaminecraft:orange_candle-
Karmazynowa świeca
Karmazynowa świecaminecraft:magenta_candle-
Jasnoniebieska świeca
Jasnoniebieska świecaminecraft:light_blue_candle-
Żółta świeca
Żółta świecaminecraft:yellow_candle-
Jasnozielona świeca
Jasnozielona świecaminecraft:lime_candle-
Różowa świeca
Różowa świecaminecraft:pink_candle-
Szara świeca
Szara świecaminecraft:gray_candle-
Jasnoszara świeca
Jasnoszara świecaminecraft:light_gray_candle-
Błękitna świeca
Błękitna świecaminecraft:cyan_candle-
Fioletowa świeca
Fioletowa świecaminecraft:purple_candle-
Niebieska świeca
Niebieska świecaminecraft:blue_candle-
Brązowa świeca
Brązowa świecaminecraft:brown_candle-
Zielona świeca
Zielona świecaminecraft:green_candle-
Czerwona świeca
Czerwona świecaminecraft:red_candle-
Czarna świeca
Czarna świecaminecraft:black_candle-
Mały zarodek ametystu
Mały zarodek ametystuminecraft:small_amethyst_bud-
Średni zarodek ametystu
Średni zarodek ametystuminecraft:medium_amethyst_bud-
Duży zarodek ametystu
Duży zarodek ametystuminecraft:large_amethyst_bud-
Skupisko ametystu
Skupisko ametystuminecraft:amethyst_cluster-
Spiczasty naciek
Spiczasty naciekminecraft:pointed_dripstone-
Powietrze
Powietrzeminecraft:air0
Woda
Wodaminecraft:water-
Lawa
Lawaminecraft:lava-
Wysoka trawa morska
Wysoka trawa morskaminecraft:tall_seagrass-
Głowica tłoka
Głowica tłokaminecraft:piston_head34
Poruszany blok
Poruszany blokminecraft:moving_piston-
Ścienna pochodnia
Ścienna pochodniaminecraft:wall_torch-
Ogień
Ogieńminecraft:fire51
Eteryczny ogień
Eteryczny ogieńminecraft:soul_fire-
Przewód redstone
Przewód redstoneminecraft:redstone_wire-
Dębowa ścienna tabliczka
Dębowa ścienna tabliczkaminecraft:oak_wall_sign-
Świerkowa ścienna tabliczka
Świerkowa ścienna tabliczkaminecraft:spruce_wall_sign-
Brzozowa ścienna tabliczka
Brzozowa ścienna tabliczkaminecraft:birch_wall_sign-
Akacjowa ścienna tabliczka
Akacjowa ścienna tabliczkaminecraft:acacia_wall_sign-
Tropikalna ścienna tabliczka
Tropikalna ścienna tabliczkaminecraft:jungle_wall_sign-
Ciemnodębowa ścienna tabliczka
Ciemnodębowa ścienna tabliczkaminecraft:dark_oak_wall_sign-
Ścienna pochodnia redstone
Ścienna pochodnia redstoneminecraft:redstone_wall_torch-
Ścienna eteryczna pochodnia
Ścienna eteryczna pochodniaminecraft:soul_wall_torch-
Netherowy portal
Netherowy portalminecraft:nether_portal90
Przyłączona łodyga dyni
Przyłączona łodyga dyniminecraft:attached_pumpkin_stem-
Przyłączona łodyga arbuza
Przyłączona łodyga arbuzaminecraft:attached_melon_stem-
Łodyga dyni
Łodyga dyniminecraft:pumpkin_stem-
Łodyga arbuza
Łodyga arbuzaminecraft:melon_stem-
Kocioł wody
Kocioł wodyminecraft:water_cauldron-
Kocioł lawy
Kocioł lawyminecraft:lava_cauldron-
Kocioł sypkiego śniegu
Kocioł sypkiego śnieguminecraft:powder_snow_cauldron-
Portal do Endu
Portal do Enduminecraft:end_portal119
Kakao
Kakaominecraft:cocoa-
Linka
Linkaminecraft:tripwire-
Sadzonka dębu w doniczce
Sadzonka dębu w doniczceminecraft:potted_oak_sapling-
Sadzonka świerku w doniczce
Sadzonka świerku w doniczceminecraft:potted_spruce_sapling-
Sadzonka brzozy w doniczce
Sadzonka brzozy w doniczceminecraft:potted_birch_sapling-
Sadzonka tropikalna w doniczce
Sadzonka tropikalna w doniczceminecraft:potted_jungle_sapling-
Sadzonka akacji w doniczce
Sadzonka akacji w doniczceminecraft:potted_acacia_sapling-
Sadzonka ciemnego dębu w doniczce
Sadzonka ciemnego dębu w doniczceminecraft:potted_dark_oak_sapling-
Paproć w doniczce
Paproć w doniczceminecraft:potted_fern-
Mlecz w doniczce
Mlecz w doniczceminecraft:potted_dandelion-
Mak w doniczce
Mak w doniczceminecraft:potted_poppy-
Niebieska orchidea w doniczce
Niebieska orchidea w doniczceminecraft:potted_blue_orchid-
Czosnek w doniczce
Czosnek w doniczceminecraft:potted_allium-
Houstonia błękitna w doniczce
Houstonia błękitna w doniczceminecraft:potted_azure_bluet-
Czerwony tulipan w doniczce
Czerwony tulipan w doniczceminecraft:potted_red_tulip-
Pomarańczowy tulipan w doniczce
Pomarańczowy tulipan w doniczceminecraft:potted_orange_tulip-
Biały tulipan w doniczce
Biały tulipan w doniczceminecraft:potted_white_tulip-
Różowy tulipan w doniczce
Różowy tulipan w doniczceminecraft:potted_pink_tulip-
Margaretka w doniczce
Margaretka w doniczceminecraft:potted_oxeye_daisy-
Chaber w doniczce
Chaber w doniczceminecraft:potted_cornflower-
Konwalia w doniczce
Konwalia w doniczceminecraft:potted_lily_of_the_valley-
Witherowa róża w doniczce
Witherowa róża w doniczceminecraft:potted_wither_rose-
Muchomor w doniczce
Muchomor w doniczceminecraft:potted_red_mushroom-
Borowik w doniczce
Borowik w doniczceminecraft:potted_brown_mushroom-
Uschnięty krzak w doniczce
Uschnięty krzak w doniczceminecraft:potted_dead_bush-
Kaktus w doniczce
Kaktus w doniczceminecraft:potted_cactus-
Marchewki
Marchewkiminecraft:carrots-
Ziemniaki
Ziemniakiminecraft:potatoes-
Ścienna czaszka szkieleta
Ścienna czaszka szkieletaminecraft:skeleton_wall_skull-
Ścienna czaszka witherowego szkieleta
Ścienna czaszka witherowego szkieletaminecraft:wither_skeleton_wall_skull-
Ścienna głowa zombie
Ścienna głowa zombieminecraft:zombie_wall_head-
Ścienna głowa gracza
Ścienna głowa graczaminecraft:player_wall_head-
Ścienna głowa creepera
Ścienna głowa creeperaminecraft:creeper_wall_head-
Ścienna głowa smoka
Ścienna głowa smokaminecraft:dragon_wall_head-
Buraki
Burakiminecraft:beetroots-
Brama Endu
Brama Enduminecraft:end_gateway209
Oszroniony lód
Oszroniony lódminecraft:frosted_ice212
Rosnące wodorosty
Rosnące wodorostyminecraft:kelp_plant-
Martwy wachlarz naścienny koralowca rurkowatego
Martwy wachlarz naścienny koralowca rurkowategominecraft:dead_tube_coral_wall_fan-
Martwy wachlarz naścienny koralowca mózgowatego
Martwy wachlarz naścienny koralowca mózgowategominecraft:dead_brain_coral_wall_fan-
Martwy wachlarz naścienny koralowca bąbelkowatego
Martwy wachlarz naścienny koralowca bąbelkowategominecraft:dead_bubble_coral_wall_fan-
Martwy wachlarz naścienny koralowca ognistego
Martwy wachlarz naścienny koralowca ognistegominecraft:dead_fire_coral_wall_fan-
Martwy wachlarz naścienny koralowca rogatego
Martwy wachlarz naścienny koralowca rogategominecraft:dead_horn_coral_wall_fan-
Wachlarz naścienny koralowca rurkowatego
Wachlarz naścienny koralowca rurkowategominecraft:tube_coral_wall_fan-
Wachlarz naścienny koralowca mózgowatego
Wachlarz naścienny koralowca mózgowategominecraft:brain_coral_wall_fan-
Wachlarz naścienny koralowca bąbelkowatego
Wachlarz naścienny koralowca bąbelkowategominecraft:bubble_coral_wall_fan-
Wachlarz naścienny koralowca ognistego
Wachlarz naścienny koralowca ognistegominecraft:fire_coral_wall_fan-
Wachlarz naścienny koralowca rogatego
Wachlarz naścienny koralowca rogategominecraft:horn_coral_wall_fan-
Pęd bambusa
Pęd bambusaminecraft:bamboo_sapling-
Bambus w doniczce
Bambus w doniczceminecraft:potted_bamboo-
Próżniowe powietrze
Próżniowe powietrzeminecraft:void_air-
Powietrze jaskiniowe
Powietrze jaskinioweminecraft:cave_air-
Kolumna bąbelków
Kolumna bąbelkówminecraft:bubble_column-
Krzew słodkich jagód
Krzew słodkich jagódminecraft:sweet_berry_bush-
Rosnąca lamentorośl
Rosnąca lamentoroślminecraft:weeping_vines_plant-
Rosnąca krętorośl
Rosnąca krętoroślminecraft:twisting_vines_plant-
Szkarłatna ścienna tabliczka
Szkarłatna ścienna tabliczkaminecraft:crimson_wall_sign-
Spaczona ścienna tabliczka
Spaczona ścienna tabliczkaminecraft:warped_wall_sign-
Szkarłatny grzyb w doniczce
Szkarłatny grzyb w doniczceminecraft:potted_crimson_fungus-
Spaczony grzyb w doniczce
Spaczony grzyb w doniczceminecraft:potted_warped_fungus-
Szkarłatne korzenie w doniczce
Szkarłatne korzenie w doniczceminecraft:potted_crimson_roots-
Spaczone korzenie w doniczce
Spaczone korzenie w doniczceminecraft:potted_warped_roots-
Ciasto ze świeczką
Ciasto ze świeczkąminecraft:candle_cake-
Ciasto z białą świeczką
Ciasto z białą świeczkąminecraft:white_candle_cake-
Ciasto z pomarańczową świeczką
Ciasto z pomarańczową świeczkąminecraft:orange_candle_cake-
Ciasto z karmazynową świeczką
Ciasto z karmazynową świeczkąminecraft:magenta_candle_cake-
Ciasto z jasnoniebieską świeczką
Ciasto z jasnoniebieską świeczkąminecraft:light_blue_candle_cake-
Ciasto z żółtą świeczką
Ciasto z żółtą świeczkąminecraft:yellow_candle_cake-
Ciasto z jasnozieloną świeczką
Ciasto z jasnozieloną świeczkąminecraft:lime_candle_cake-
Ciasto z różową świeczką
Ciasto z różową świeczkąminecraft:pink_candle_cake-
Ciasto z szarą świeczką
Ciasto z szarą świeczkąminecraft:gray_candle_cake-
Ciasto z jasnoszarą świeczką
Ciasto z jasnoszarą świeczkąminecraft:light_gray_candle_cake-
Ciasto z błękitną świeczką
Ciasto z błękitną świeczkąminecraft:cyan_candle_cake-
Ciasto z fioletową świeczką
Ciasto z fioletową świeczkąminecraft:purple_candle_cake-
Ciasto z niebieską świeczką
Ciasto z niebieską świeczkąminecraft:blue_candle_cake-
Ciasto z brązową świeczką
Ciasto z brązową świeczkąminecraft:brown_candle_cake-
Ciasto z zieloną świeczką
Ciasto z zieloną świeczkąminecraft:green_candle_cake-
Ciasto z czerwoną świeczką
Ciasto z czerwoną świeczkąminecraft:red_candle_cake-
Ciasto z czarną świeczką
Ciasto z czarną świeczkąminecraft:black_candle_cake-
Sypki śnieg
Sypki śniegminecraft:powder_snow-
Jaskiniowe pnącza
Jaskiniowe pnączaminecraft:cave_vines-
Rosnące jaskiniowe pnącza
Rosnące jaskiniowe pnączaminecraft:cave_vines_plant-
Łodyga wielkiego spadkoliścia
Łodyga wielkiego spadkoliściaminecraft:big_dripleaf_stem-
Azalia w doniczce
Azalia w doniczceminecraft:potted_azalea_bush-
Kwitnąca azalia w doniczce
Kwitnąca azalia w doniczceminecraft:potted_flowering_azalea_bush-