Dręczyciel - byt w Minecraft

Dręczyciel - Informacje

Nazwa: vex
Nazwa wyświetlana: Dręczyciel
Szerokość: 0.4 bloków
Wysokość: 0.8 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Dręczyciel - dropy

-