Enderman - byt w Minecraft

Enderman - Informacje

Nazwa: enderman
Nazwa wyświetlana: Enderman
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 2.9 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Enderman - dropy

  • Enderperła Enderperła