Endermit - byt w Minecraft

Endermit - Informacje

Nazwa: endermite
Nazwa wyświetlana: Endermit
Szerokość: 0.4 bloków
Wysokość: 0.3 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Endermit - dropy

-