Gracz - byt w Minecraft

Gracz - Informacje

Nazwa: player
Nazwa wyświetlana: Gracz
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.8 bloków
Typ: Gracz

Gracz - dropy

-