Iluzjoner - byt w Minecraft

Iluzjoner - Informacje

Nazwa: illusioner
Nazwa wyświetlana: Iluzjoner
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Iluzjoner - dropy

-