Królik - byt w Minecraft

Królik - Informacje

Nazwa: rabbit
Nazwa wyświetlana: Królik
Szerokość: 0.4 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Zwierzę