Kryształ Endu - byt w Minecraft

Kryształ Endu - Informacje

Nazwa: end_crystal
Nazwa wyświetlana: Kryształ Endu
Szerokość: 2 bloków
Wysokość: 2 bloków
Typ: Inny

Kryształ Endu - dropy

-