Kula doświadczenia - byt w Minecraft

Kula doświadczenia - Informacje

Nazwa: experience_orb
Nazwa wyświetlana: Kula doświadczenia
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Inny

Kula doświadczenia - dropy

-