Łódka - byt w Minecraft

Łódka - Informacje

Nazwa: boat
Nazwa wyświetlana: Łódka
Szerokość: 1.375 bloków
Wysokość: 0.5625 bloków
Typ: Inny

Łódka - dropy

-