Magmołaz - byt w Minecraft

Magmołaz - Informacje

Nazwa: strider
Nazwa wyświetlana: Magmołaz
Szerokość: 0.9 bloków
Wysokość: 1.7 bloków
Typ: Zwierzę

Magmołaz - dropy

  • Nić Nić