Mała kula ognia - byt w Minecraft

Mała kula ognia - Informacje

Nazwa: small_fireball
Nazwa wyświetlana: Mała kula ognia
Szerokość: 0.3125 bloków
Wysokość: 0.3125 bloków
Typ: Pocisk

Mała kula ognia - dropy

-