Obłok mikstury - byt w Minecraft

Obłok mikstury - Informacje

Nazwa: area_effect_cloud
Nazwa wyświetlana: Obłok mikstury
Szerokość: 6 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Inny

Obłok mikstury - dropy

-