Obraz - byt w Minecraft

Obraz - Informacje

Nazwa: painting
Nazwa wyświetlana: Obraz
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Inny

Obraz - dropy

-