Osadnik - byt w Minecraft

Osadnik - Informacje

Nazwa: villager
Nazwa wyświetlana: Osadnik
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Pasywny

Osadnik - dropy

-