Pająk - byt w Minecraft

Pająk - Informacje

Nazwa: spider
Nazwa wyświetlana: Pająk
Szerokość: 1.4 bloków
Wysokość: 0.9 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Pająk - dropy

  • Nić Nić
  • Oko pająka Oko pająka