Pająk jaskiniowy - byt w Minecraft

Pająk jaskiniowy - Informacje

Nazwa: cave_spider
Nazwa wyświetlana: Pająk jaskiniowy
Szerokość: 0.7 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Pająk jaskiniowy - dropy

  • Nić Nić
  • Oko pająka Oko pająka