Piglin - byt w Minecraft

Piglin - Informacje

Nazwa: piglin
Nazwa wyświetlana: Piglin
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Piglin - dropy

-