Piglin okrutnik - byt w Minecraft

Piglin okrutnik - Informacje

Nazwa: piglin_brute
Nazwa wyświetlana: Piglin okrutnik
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Piglin okrutnik - dropy

-