Posuch - byt w Minecraft

Posuch - Informacje

Nazwa: husk
Nazwa wyświetlana: Posuch
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Wrogie stworzenie