Prastrażnik - byt w Minecraft

Prastrażnik - Informacje

Nazwa: elder_guardian
Nazwa wyświetlana: Prastrażnik
Szerokość: 1.9975 bloków
Wysokość: 1.9975 bloków
Typ: Wrogie stworzenie