Przedmiot - byt w Minecraft

Przedmiot - Informacje

Nazwa: item
Nazwa wyświetlana: Przedmiot
Szerokość: 0.25 bloków
Wysokość: 0.25 bloków
Typ: Inny

Przedmiot - dropy

-