Pszczoła - byt w Minecraft

Pszczoła - Informacje

Nazwa: bee
Nazwa wyświetlana: Pszczoła
Szerokość: 0.7 bloków
Wysokość: 0.6 bloków
Typ: Zwierzę

Pszczoła - dropy

-