Rozbójnik - byt w Minecraft

Rozbójnik - Informacje

Nazwa: pillager
Nazwa wyświetlana: Rozbójnik
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Rozbójnik - dropy

-