Rybik cukrowy - byt w Minecraft

Rybik cukrowy - Informacje

Nazwa: silverfish
Nazwa wyświetlana: Rybik cukrowy
Szerokość: 0.4 bloków
Wysokość: 0.3 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Rybik cukrowy - dropy

-