Rzucona enderperła - byt w Minecraft

Rzucona enderperła - Informacje

Nazwa: ender_pearl
Nazwa wyświetlana: Rzucona enderperła
Szerokość: 0.25 bloków
Wysokość: 0.25 bloków
Typ: Pocisk

Rzucona enderperła - dropy

-