Śnieżka - byt w Minecraft

Śnieżka - Informacje

Nazwa: snowball
Nazwa wyświetlana: Śnieżka
Szerokość: 0.25 bloków
Wysokość: 0.25 bloków
Typ: Pocisk

Śnieżka - dropy

-