Spadający blok - byt w Minecraft

Spadający blok - Informacje

Nazwa: falling_block
Nazwa wyświetlana: Spadający blok
Szerokość: 0.98 bloków
Wysokość: 0.98 bloków
Typ: Inny

Spadający blok - dropy

-