Strażnik - byt w Minecraft

Strażnik - Informacje

Nazwa: guardian
Nazwa wyświetlana: Strażnik
Szerokość: 0.85 bloków
Wysokość: 0.85 bloków
Typ: Wrogie stworzenie