Strzała - byt w Minecraft

Strzała - Informacje

Nazwa: arrow
Nazwa wyświetlana: Strzała
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Pocisk

Strzała - dropy

-