Szczęki przywoływacza - byt w Minecraft

Szczęki przywoływacza - Informacje

Nazwa: evoker_fangs
Nazwa wyświetlana: Szczęki przywoływacza
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.8 bloków
Typ: Inny

Szczęki przywoływacza - dropy

-