Trójząb - byt w Minecraft

Trójząb - Informacje

Nazwa: trident
Nazwa wyświetlana: Trójząb
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Pocisk

Trójząb - dropy

-