Tułacz - byt w Minecraft

Tułacz - Informacje

Nazwa: stray
Nazwa wyświetlana: Tułacz
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.99 bloków
Typ: Wrogie stworzenie