Uzbrojone TNT - byt w Minecraft

Uzbrojone TNT - Informacje

Nazwa: tnt
Nazwa wyświetlana: Uzbrojone TNT
Szerokość: 0.98 bloków
Wysokość: 0.98 bloków
Typ: Inny

Uzbrojone TNT - dropy

-