Wagonik z blokiem poleceń - byt w Minecraft

Wagonik z blokiem poleceń - Informacje

Nazwa: command_block_minecart
Nazwa wyświetlana: Wagonik z blokiem poleceń
Szerokość: 0.98 bloków
Wysokość: 0.7 bloków
Typ: Inny

Wagonik z blokiem poleceń - dropy

-