Wagonik z lejem - byt w Minecraft

Wagonik z lejem - Informacje

Nazwa: hopper_minecart
Nazwa wyświetlana: Wagonik z lejem
Szerokość: 0.98 bloków
Wysokość: 0.7 bloków
Typ: Inny

Wagonik z lejem - dropy

-