Wędrowny handlarz - byt w Minecraft

Wędrowny handlarz - Informacje

Nazwa: wandering_trader
Nazwa wyświetlana: Wędrowny handlarz
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 1.95 bloków
Typ: Pasywny

Wędrowny handlarz - dropy

-