Widmowa strzała - byt w Minecraft

Widmowa strzała - Informacje

Nazwa: spectral_arrow
Nazwa wyświetlana: Widmowa strzała
Szerokość: 0.5 bloków
Wysokość: 0.5 bloków
Typ: Pocisk

Widmowa strzała - dropy

-