Wilk - byt w Minecraft

Wilk - Informacje

Nazwa: wolf
Nazwa wyświetlana: Wilk
Szerokość: 0.6 bloków
Wysokość: 0.85 bloków
Typ: Zwierzę

Wilk - dropy

-