Wither - byt w Minecraft

Wither - Informacje

Nazwa: wither
Nazwa wyświetlana: Wither
Szerokość: 0.9 bloków
Wysokość: 3.5 bloków
Typ: Wrogie stworzenie

Wither - dropy

-