Prażony owoc refrenusu - wytwarzanie w piecu w Minecraft

Prażony owoc refrenusu

Prażony owoc refrenusu
Nazwa: Prażony owoc refrenusu
ID w Minecraft: minecraft:popped_chorus_fruit
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie w piecu

Owoc refrenusu
1
+=
Prażony owoc refrenusu
1
Węgiel
Potrzebne przedmioty: Owoc refrenusu, Węgiel

Jak przepalać przedmioty w piecu?

Przdmioty można przepalać w Piecu.

Aby rozpocząć przepalanie, po prostu umieść przedmiot w miejscu na górze, oraz dodaj paliwo na dole. Jako paliwa można użyć między innymi Węgla, czy Wiader z lawą.

Po umieszczeniu przedmiotu i paliwa w odpowiednich polach, zaczekaj chwilę na gotowy, przepalony przedmiot.