Endowy kamienny ceglany murek na przecinarce w Minecraft

Endowy kamienny ceglany murek

Endowy kamienny ceglany murek
Nazwa: Endowy kamienny ceglany murek
ID w Minecraft: minecraft:end_stone_brick_wall
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Kamień Endu
1
=
Endowy kamienny ceglany murek
1
Potrzebne przedmioty: Kamień Endu
Endowe kamienne cegły
1
=
Endowy kamienny ceglany murek
1
Potrzebne przedmioty: Endowe kamienne cegły

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.