Pryzmarynowa płyta na przecinarce w Minecraft

Pryzmarynowa płyta

Pryzmarynowa płyta
Nazwa: Pryzmarynowa płyta
ID w Minecraft: minecraft:prismarine_slab
Ilość w stacku: 64

Wytwarzanie na przecinarce

Pryzmaryn
1
=
Pryzmarynowa płyta
2
Potrzebne przedmioty: Pryzmaryn

Jak przecinać przedmioty?

Przedmioty można przecinać na Przecinarce.

Aby przeciąć przedmiot, umieć go w miejscu po lewej stronie. Kolejno zaznacz lewym przyciskiem myszy przedmiot, który chcesz wytworzyć.